Skip to main content

:«s> '«.i>. :<3o. ««>■ <:>». -o©....■ m a wwill ''lil Ira ,W'>m íwan 'wu ;iu «1 .ilül •jiiü Miaiü1 •«!' .uu JHchcfw, 1850. BOD YR KNAID HEB WYBODAETH NID Y\V DÜA." CTNWYSIAD. i& BYWGRAFFYDDOL. Bywgruffiad y diw.Barcli. J. Davies, Llansaniled, 1G9 CREFYDDOL. Adgyfodiad y Meirw,...............-.........170 YrHaint,...........................- • -.......17* Meibion Israel yn gorchfygu y Canaaueaid,......175 Gofidiau y Fnchedd hou,....................... 176 Cybydd-dod, ................................. 177 At y rhaì Cystuddiol,.......................... 178 Y Cyfarfod Gweddi Cymydogaetìiol............ 178 AMRYWIOL. Glaniad Julias Caäsar,......................... J 78 Fy Mam,-----............................ Y Pechod o esgeuluso yr Ysgol............ UnoBlant yr Ysgol Sul,................. BARDDONOL. Myfyrdod ar y Bedd,..................... AnercbmducAtebmd,...............-........185 Y Miner neu'r Mwagloddiwr,.......-........... 18° Cynlryrfiad yr Aweu;................;........ I85 .Ar farwolaeth Chwaer fechan,................. lg6 -~t? HANESIAETH GARTREFOL. Agoriád y Tabernacl,......................... 186 Coftant y Parch. D. D. Joncs, Bradford,........ 186 McdThannan y ddiwetidar Eleanor Jones o Utiea, 188 Wythnos y Cylchwyliau,...................... 188 Gweithrodiadau y Gynghorfa,................. 190 Y ffrais-ynjOBodiad ar Cuba,................... 191 Dros y Tir i Califfornia» W..................... 191 Marwolaeth ddisymwth,— Mam yn lladd ei Phlant, Y Gaethfasnach,—Gwaitli Runi,—Gocheliad,.. 191 Golygi'a yn Oregon,—Cynulleidfaoliaeth yn Phila- delphia,—Yr Ymfudiaeth yn gorlenwi,—Rheil- 180 182 184 184 ffordd Albany a BufFalo,—Cynyrch Amaetbyddoî Indiana,—Y Colera yn St. Louis,'■— Esiampl ■ deilwng,......»..........,........4...____* 192 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu farw,rr............. 192 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. e » Genedigaeth Tywysog,—Prisiau y Farchnád,—Tr Atlantic,—Senedd Lloegr,—CyindeiẄas y Dad-.- gysylltiad,—-Cyfarfodydd y Cỳlchwyliau,—Gor-. ham ac Esgob Exeter,—Y DdirprwyaeÄ, o Yn- ysoedd Sandwich,—Lloegr yn dyöddèf s'àrh'ad y Caethdalaethau,—Syr John FranHyn^.- 193, Ì94 Ffrainc,—Yr Eidal,—Dychweliady Pab......... 194 Cymru. •/ Yr Ohebiaeth o Gymru,.......................* 194. Yr Ymfudwyr i'r America.......,.......»„..... 195-- Marwolaeth Mr. Lewis Evans,......,....,.... 196 Cyfarfodydd mewn amryw fanau,—UrddiaS yn. Nhrewyddel,—Cyfarfod Cenadol Brycheiniog,— Cyfarfod Cenadol Mynwy,—Gwyl Ddirw.estol,— Abertawea Threforis,—Llanelli—Colwyn,.... 197 Llanliechid,—Aberdâr......................... 197 Dyrchafiad Eglwysig,—Ffestiniog,—Sefydliad irr Mnd a'r Byddar,— Harloch,—Llanelli,—Llan- beris,—Beulah. gerllaw Bangor,—Llanfair, ger- llaw Pont Brittania,—Tref Eglwys.-^Aberteifi, Llanfyllin,—Llango.'len,—Corwen,...........198 Bangor,—Ynyscedwyn,— Llanecrwys, sir Aber- teifi,—Treffynon,— Yr Oceaa aueen,— Cyfarfod Blynyddol Llangollen,—ûefaid ffrwythlawn,— L lanfair, Dyffi-yn Clwyd,....................199 Marwolaethau,................................ 199 Ol-Ysgrifen—Y "Forest Q,ueen," &c.,..........200 PERORIAETH. Tawelwch.................................... 200 tìemscn, N. iî. ARGRAFfWỲD GAN LBWIS EYERETT. ."-%>-.