Skip to main content

ittcú, 1850. 'BOD YK.-E.VAID HEB WYBODAETH NID YW DDA. "^**"^^ CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Pregeth ar gvnydd me wn rhinweddau Cristionogol, Prepeth ar Lywodraeth Deuluaidd,............ Darlith ar Foesoldeb,......................----- Fod rhwymau ar bawb a allantfci ddyfod i'r Y. S. Pregeth Fer,.................................. Pwy i gredu,...........,..................'.--'. AMRYWIOL. ..." Ar yr iaith Gymraeg,.......................... Hanes dychrynllyd,........................... Ateb i ofyrriad anwybodus,-----.........•........ Gofyniadau,.................................. , , , ■-?-v BARDDONOL. Gwanwyjj,.,............................. Yr Ardd,..;.............................. Englynion j'r Gymraes,.................... GorphwysfaJ,.*............................. Y Blodau Gwy wedig,..................... >,*" ' ÖWLAD YR AUR.- ' " . . . . <r Y Bostswyddfa yn San Francisco,.............. 154 l BíreítKiaa yc gwlawogydd diweddar,.....___... 154 \ Gerwindod y Gauaf diweddaf,..............;.. 154 J .Y Mwnglawdd cyfeethoca^___................ 154 \ Y trefydd ar v Sacrainent»,.................... 154 j Teffysg, ,.. .*..................'.____.......... 154 ) Stocfcton,___................................. 154 ( Di.ias Sacramento,........................... 155 í . Yr Agerlong Georgetown...................... 155 | Achos crefydd yn Califfornia................... 155 l Yr Agerlong Ohio,............................ 155 j * , HÄNESIAETH GARTREFOL. ì &m>?it ìfc*. Margaret Lloyd,.................. 155 \ Yí Açhds Dirwestol yn Racine,................ 155 l Yf* Acbos Biblaidd yn swydd Lewis,........... 156 í Ysgol^abbòthol Tailmadge,................... 156 g*" manf'a d~dysgwyl.iedig Racine................ 157 j r yr Indiaid yn Ẁisconsin,................... 157 \ VDafarn aUHetreithiau,..-----................. 158 At yr eglwỳsi,.,:.............................. 158 í Aty Parch. M. Roberts,....................... 158 \ Diwygiadau crefyddol,........................ 150, Gweithrediadau v Gynghorfa,.................. Ì5Ä John W. Webstèr............................. 160 Cynulleidfaoliaeth yn Albany,—Agoriad Addoldy. \ yn Hartford*—Dygwyddiad angeuo£-^A?üS|jB"£- medroldeb,—Ffyrdd yn y Gcgledd-J^ìîewlé, ■'<■■' —Pedwar o blant wedì eu llosgi,.....'.....;.. 160 Meddwdod a hunan-laddiad,—LlofraddiaeẂyn ^.-> diana,—Tiroedd Gorllewinol,—Prâvyí-yuaabwil- iad o bwys,—Cwn yn tyna y ljlyŵy>1g;eTrbyá','-;*-3î:-■» Colera,—y Cvnyreh dyfòdol,—iRhuttir-ymosó3iáa- ar Cuba,—Wisconsin,—Goleg Beloit*— Gnrtrêf Rhydd,—yr Ysgol Rad yn nhàlîaèŵ- C-*N,— Gwlad Rydd!—yr Anrh. F:H. Èhnoire,—-Dar-,; ganfyddiad Craig Halen,—Teilwng-oefëlychiarT, * —Eithaf priodol,—Camlasaa Erre a"Cheimfigo, lSf Arswydol ar yr Ohio,.....;..;./..ì'..:.'.".ííí.^L îáf Diolchus Gydnabyddiaeth.....___.,........... ì^h Ganwyd,—Priodwyd,— Bu farw,___.,.,...:.__' ÿ^** Y CRO*NlCL CENADOL, r -.'— Ynvsoedd Sandwich,...............-..-.. ....... . .164 Goíygfa Ddyddorol,___.........;....._;......^-Ì$é4 HANESIAETH DRAMOR. ',--"'-» Prydain Fawr,—Ffrainc,r—Yr Eidaî,-^Prỳdauk Fawr a Tuscany,—Prwsia a Wurtembarg,—Jfrv Hysbaen,—Rwsia a Prwsia,............___«. $65 Cymru. ; .' .;. i 'l Lluaws o Gymry yn dyfod.............______.,.',3(65 Trefedigaeth Gymreig yn Brazil,.......... ^.... 160 Mo:-ia, Aberáfon,................____...........165 Cyfarfod Chwarterol Mynwv___'..........".____166 Hebron, Clydaeh,..........'___............... 166 Cyfarfod Chwarterol sir Gaerfyrddin,......,...:. 166 , Cyfarfod Trimisol Morganwg.....___.......... 166 Cŷfarfod Chwarterol sir Aberteifi,............. 167 Capel Newydd Cymreig,......____...........2 167 Gorseddiad Esgob Llandaff,—Cŵmtwrch,—Ystal-" yfera,—Dyn ar dân,—Ysgol Frytanaidd Gly*aar-- then,—Pont Britannia,-----.......___,„■.. '.±... 167 Cohwÿ,—Àberdâr,—Gweithiau Haiarn Victòriç,^—4 , Bangor,...........;.;___,____...,:,.__.... ÍÖ^ Mai'wol&ethau,..;................,....;:.....,' 1.6& ííi HemBín, & %: ARGRAFFWYD GAN LEWÎS EVERETT. . . , ;■■ -'-■ ■-■ : v