Skip to main content

:-c^</x w tf-ijùtfeÿ Síê^ ý ?VA V * VY> ŷ "V't YWfY Y'ç í ý¥VTVYTç t ç-VVtt t VVVt íYí t 'í f'î fWîfç'nf ?t;%ŵẅ*Ŵ!r! fc#J Cyf. 11. Rhif. 4. :M$& ': tSliâiWÌ fe&j V»^^AÇ>V^VY^ tìi' liH '<ill 4! «Êbrill, 1830. "BOn YR ENAID HEIl WYBODAETH XII) YW DDA.' CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Pregetli ar ddydd y pethau bychain.............. Pregeth ar Luc 13 : 6—9,....................... Traethawd ar ddedwyddwch,.................. Adfywiadau crefyddol,........................ AMRYWIOL. Fy Mam,..................................... Hanesyn Gwreiddiol,.......................... Drych Marwolaeth............................. Gair at y Wesleyaid Gymreig yn America...... Dysgu a gwneud,—Heddwch gartref,—Cyfeillion a gelynion peryglus,—Plant,................. BARDDONOL. Gair ìt Ysgol Sabbothol,...................... Galar Gùn,................................... Cwyn y fam,................................. Penillion ar ymadawiad E. II. Prichard......... Y Milflwyddiant............................... Penillion cyfrinachol........................... Canmoliaeth i Hanes yr Eglwys............... Penilliou oddiwrth Ieuan Gruffudd, Caerludd----- Penillion i adseinio yn nghlustiau Ieuan.......... DOSBARTH Y PLANT. 'Tywyll leoedd y ddaear,...................... O WLAD VII AUR, Llytìiyr o Galifornia oddiwrth T. T. Thonias..... .« « " S. Davies......... Adroddiad yr Anrh. T. B. King................. HANE8IAETH GARTREFOL. Cyfarfod Trimisol Pomeroy,.................... Corphoriad Eglwys,........................... Cymdeithas Fiblaidd Ilacine,.................. Cymdeitbas Fiblaidd Remsen >.vc............... Cymdeithas Fiblaidd Delafield,................ 100 102 105 106 103 110 111 112 ] 12 112 113 113 113 113 114 114 114 116 117 119 119 120 100 121 121 Cymdeithas Fiblaidd a Chenadol................ Cyfarfod Steuben,............................. Gofyniad...................................... Yr Ysgoliou Sabbothol,......................... Areithiau ar yr Ysçol Sabbothol................ Agoriad Addoldy Caergybi, Dodgevüle,......... Tiin echrydus yn Floyd,......................." Achubiad B abanod o longddrylüad,............. Cenadaeth yr Y. S. i'r Gorllewiu,___ Yr Areithiau Cjrnghorfaol.............. Y " Wasbington,"—Claddn yu y diua«oi:dd.— Cledrffordd Plattsburgb,—T;'m a cholli lc-'w.i —Negesydd i Galiffornia,—Corwynt yn O! Carchariad yn terfynu yu lled dda,—C'v . ld • n Xatchez,—Cynadledd ddiweddar Califforma Y Fasnach Alcoholaidd yn Yercnont,—Cadwyn aur i D. Webster,—Yr Agerlong Georgia,..... Ganwyd,—Priodwyd,—Bu Farw............... CofiautMr. D. Davies, Damille................. HANESIAETH DRAMOR. Y prisiau,—Syr Johu Franldyn.—Aclios yr erlid- edig Gorham,—Senedd Lloegr,............... Cymhu. Y Llwyddiant mawr yn Nghymru.............. Man Hanesiou................................ Cyfarchiad Mr. C. R. Jones at ei gyfeillion yn Am, Pen y Parc,—Trefriw,—Baírillt,— Llangollen,— Hirwann. — Bwlchnewydd, — Llanllechid, — Caerynarfou,— Llangynog,—Gate House,—Ab- erdâr,—Cas'uewydd.—y Bontfaen,—Llanrwst, Pont-y-pridd,— Dinas,— Pwllheli, — Caerynar- t'o:;.—Treflynon,—Sefydliad Gweinidog___ 134. PERORIAETH. Pwv fel Kfe................................... .. 126 131 ftcmscn, ~C. I!.: ARGRAFFWYD GAN LF.WIS EYERETT. /:> "U ..- s