Skip to main content

1S72. CYJB\ XXXIII. Rliif. ÌO. X bJ51VXxiilJYvIi R m § 51 $ I ♦ Bod yr enaid h.el» WFlaoclaetli nid yw d.d.a. CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. Bywgraffiad y Pach. Evan Griffith, Iowa City, Iowa,............................ 289 CREFYDDOL. Llyfr a phrophwydoliaethau'Daniel,....... 293 Traethawd ar ddyísgyblaeth eglwysig,..... 294 MawreddDuw,.......................... 297 Pregeth,..........................-..... 299 AMRYWIAETHOL. Yr Etholiad,............................. 301 Addysg yr aelwyd,....................... 303 Llith Genhadol i'r Cenhadwr............ 306 Y Wladfa Gymreig,...................... 307 Gofyniad,............................... 308 BARDDONOL. Llinellau coffadwriaethol^am^J. Thomas,.. 308 Mae'r ddwy yn y nefoedd,................ 309 Llinellau ar farwolaet,hxWilliam ^Ambrose Griffith,............................... 309 Cof am Ellen Jane,....................... 309 Dau englyn er cof am Hannah Hughes,,... 310 Galareb ar ol Margaret_Jane^Evans,...... 310 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Efrog Newydd,................. 310 Cymanfa_Gynulleidfaol Gymreig'"Mi8Souri,. 311 Beibl Gym. Bridgewater a'r cylchoedd,___ 811 Yr Eglwys Gynulleidfaol yn Columbus, O., 312 Cincinnati,.............................. 312 Hiliogaeth Cymro,....................... 312 Galwad i weinidog,...................... 313 Sefydliad y Parch. R._S. Jones,........... 313 Y Parch. Ê. Evans,..1................... 313 Damwain echrydus,...................... 313 Ffurfìad eglwys yn Wheatland, Pa.,...... 314 Cofiant Mrs. Mary Morgan,............... 315 Gan wyd,..........,..................... 315 Priodwyd,.............................. 316 Bu farw,................................ 316 Coffadwriaeth Thomas Griffiths,.......... 317 Marwolaeth Jane Breeze,................. 318 Marwolaeth Mrs. Avarina Davies,......... 318 Marwolaeth George T. Hughes,........... 318 Llythyr Cymeradwyaeth,................. 319 Yr etholiadau yn Maine a Yermont,—Yr Indrawn yn y Gorllewin,—Dyfarniad Cynghor Geneva,...................... 319 Marwolaeth Griffith D. Griffiths,.......... 319 HANESIAETH DRAMOR. Cymanfa Gerddorol Undeb Ffiint, Din- bych, a Meirion,—Glyn-nedd,........... 319 Marwolaeth Dr. Evan Davies, Abertawe,.. 319 Sefydliad gweinidog yn Bethesda,........ 320 PERORIAETH. ParkHill,......................I........ 320 REMSEN,N.Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.