Skip to main content

IV A *Z. CYJET1. XXXIII. FtJhif. 7. I $ % t Bod yr enaid het> wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. Y diweddar Bareh. Rngh Jones, Caerfyrddin,. 193 CREFYDDOL. Pregeth,.....................................194 Llyfr a phreph wydolíaetbau Dariiel,.......... 197 Y MAES CENHADOL. Anerchiad ar y Geuhadaeth, gan y Parch. T. Roberts, Llanddensant,.................... 199 HANESYDDOL. Oist yn dẃyn bywyd ac anllygrediga<eth i oleuni,..................................... 202 AMRTWIAETHOL. Daliwch eich tafod,.......................... 204 Go rchfygu Rhagfarn,......................... 206 Ca dwaìader Jones fel pregethwr,............. 207 Han es bywyd y Parch. Jeulüns Jenldns,...... 208 Ei "frodyr" heb gredu iddo,................. 209 BARDDONOL. Pryddest farwnadol ar ol y diweádar David Levi, Plymouth, Pa.,...............■'.......211 Claddeáigaeth Moses,........................ 212 Ar farwoíaeth Mrs. Mary Jones, Gomer, O.,-- 213 Englyn i'rcybydd,...... .................... 213 Englyn ar ol derbyn darlun o Ella Jane &c,.- 213 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa, Cyn. Cym. talaetb Wisconsin,....... 213 ? Cymanfa Ddwyreiniol Ohio,.................. 214 5 Yr Ymgeisyddion Gwerinol..................215 i Cydnabyddiaeth am Feibl,................... 216 \ Symudiad gweinidog.........................216 i Gair o Tayioiwille, Pa.,...................... 216 5 Galwad i weinidog yn Picatonica,............ 216 '< Cydnabyddiaeth ddioìchgar,.................. 216 l Cymeradwyaeth Mr. Morris Cadwalader,..... 21? < Fy nheimladau ar ol Cymanfa Wisconsin,-----217 i Beibl Gyrndeithas Loug Cieek,............... 217 < Ganwyd,......................................218 5 Priodwyd,................................... 218 < Be farw,..................................... 218 The death of Mrs. Grace M. Farewell,........ 220 s Bywyd a marwolaeth Abram Jones, Bloss- ì burgh, Pa..................................220 5 Marwolaeth Thomas Jones, Ysw., Newark, i New Jersey,...............................222 í Cyflwyniad Anrheg........................... 222 i Galwad i weinidog,..........................223 > Parch. Howell R. Jones,.....................223 s Cyfraith newydd y Llythyrfa,—Cynadledd Bal- ì timore,—Dr. Liringstone,—Persia,—James 'ì Gordon Bennett,........................... 223 HANESIAETH DRAMOR. ì Y Parch. John Stepbens, Bryche;oed, Deheu- 5 dir Cymru,................................ 223 ì Marwolaeth y Parch. D. Hughes, B. A., Tre- s degar,..................................... 224 REMSEN, N. Y.: Ä.EGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. oncf i CC —-S coníft neí ntm.ftnl'. rinrnMe îîl ndvance.