Skip to main content

CEIHáBWa ŵss*ŵssẃ*ŵ?îŵŵef0 1872. Rh.if. O. Mtbttin Bod yr eitaiá Iteb wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Lìyfr & phrophwydoliaethan Daníel,.......... Profedigaethau íeuenctyd yii Huosog a hudol- iaethus,................................... Esbonio'r BeîbL,............................. HÄNESYDDOL. Y Messìah yn y catur ddynoi,................ ATHRONYDDOL. Y pwysigrwydd o astudio meddyleg,. AMRYWIÁETHOL. Adgofion am aelwyd fy niiad,........-....... Priodas ac ysgariaetfc,........................ Y Beibl Gymdeithas,.....................----- Y ddwy agwedd,............................. Above aud around,........................... Taith trwy ranau o Nebraska,................ Fy Nìacon,.................................. Elí'enau bywyd defnyddiol,................... Y pwysigrwydd o ddwyn plant i fyuy,........ BARDDONOL. Hiraeth Cymro am ei wlad,.................. Galargan i Jolin P. Roberts................... Dyfodiad y Mil Blynyddoedd,................ Anerchiad byr i Sarah A. Lewis,.............. Plentyn trueni,.............................. Adgof am fy nhad a mam,.................... Llinellau colfadwriaethol ì Mrs. Bradshaw,... Euglyn i'r bedd,............................. Penillion y gwanwyn,........................ Englyn, beddargraff i Risiart Ddu o Wyncdd,. Englyn i'r Beibl,............................. Y Beibl...................................... 161 163 ] U ÌM im 168 109 172 173 174 175 170 178 179 ISÍÌ 181 181 181 1S1 181 183 182 183 isâ 182- 182 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod chwarterol Deheubarth Ohio,....... Cyfarfod chwarterol Canolbarth Ohio,........ Beibl Gymdeithas Newburgh, Ohio, ......... Beibl Gymdeithas Waterviíle, N. Y.,......... A gentle reproof,............................ Marwolaeth ddedwydd,...................... Columbus, Ohio,............................. Cydnabyddiaeth ddiolchgar................... Cymeradwyaetls. y Parch. William Powell,----- Priodwyd,................................... Bu farw,..................................... Coflant Mrs. Catharine Davies,............... Cofiant Diacon Isaac Jenldns,................ Mr. Robert Lloyd, Granville, Ohio............ Cynadledd Cincinnati, — Cynadledd Werinol Talaeth New York,—Nebrasha ac Arkansas, Cynadledd Ddemocrataidd New Yorlc, — Connecticut,—Y colledion anuniougyrchol, Diweddarach,—Cyttafan Indiaidd,—Japan,— Taiiau yu y coedwigoedd,—Mŵnwyr copr Michigan, — Ysbaen,—Mexico, — Rhyfel a'r Indiaid yn debygol,........................ Ymfudiaeth,—Llifogydd dinystriol yn India, —Corwynt dychrynllyd a dinystriol ar y môr,—Gwlawogydd dinystriol,—Daeargryn yu Ieeland,................................ HANESIAETH DRAMOR. Marwolaeth y Parch. Evan Grifflth,........... Dr. Lh'ingstone,—Marwolaeth y Parch. Rich- ard Roberta,—Cyfarfod chwarterol Alltwen, Cyfartod pregethu yn Pantycrwys,—Cyfarfod yn Wrexham,—Marwolaeth y Parch. E. Da- vìes, Trawsfynydd,—Marwolacth y Parch. R. P. Griffith,.-............................ 188 199 JS9 192 REMSEN,N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.