Skip to main content

CYF. XXXIII. 1872. RIiií". 3. f I Bod yr enairì rie'b wyrjocìaetli nld. yw âda. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Pregeth gan y diweddar Bareh. Lewis Everett,. Daniel a'i bropbwjdoliaethau,................. Llywyddiaeth Duw yn ei ragluriiaeth,......... Aelodaeth Eglwysig,.......................—- GWERINOL. 69 <. T! < .....75 Darlith gan Mr. Wm. H. Thomas,... HANESYDDOL. Llcnlith ar freninoefiö Palesteina,... AMRYWIAETHOL. Llith o Ironton, Ohio,......................... Breuddwyó. hyn od............................. Hanes eglwys Gynulleidfaol Steuben—Dirwest, Y ddwy agwedd,............................... BARDD0N0L. Beibl fy nhad,................................. Penenwad (Acro*t.ic),.......................... Cydymdcimlad a Mr. T. Symson aM briod,...... Chwe penìll molawd i Dr. ldrìs Davies,........ Anerchiad yn Nghyfarfod Canu Summit lîill,.. Cusan ffarwel i'm duwiol ac oedranus fam,.... Galareb er eof am Mrs. Ann Willìams N. York, Englynion er coffadwriaeth am Thomas James, •Floyd,...................................... ( Penillion o ddiolchgarwcli,................___ ; Dydd yr Eisteddfod yn ütica,................. í Englyn byffyfy r............................... < Dau benill aT farwolaeth Annie,............... Engryn v r Sarph bres......................... HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Chwarterol Canolbarth Ohio,......... Shenanâoah Cîty, Pa.,—Cyfarfod Crddiad y Parch. Wm. 3. Thomas...................... Yr Uhdeb Cynulîeìdfaol Amcricanaidd a'r Eg- IWysi Cymrëig,............................. Beibl Gj-máeithas swydd Liching,............. Lly'fr y G enedl Gymreig....................... Eglwys Gymreig Knoxville, Tennessee,....... Beibl Gymàeithas Gymreig Oshkosh a'r cytóh- oedd,....................................... Agorìad Capel Wanamîe, Pa.,......-----........ Donatìon yn Gramille, Ohio,.................. Donation yn Palmyra.......................... Cydnabyddiaeth ddiolchírar.................... Cyfarfod V rddiaä yn Oshkosh................. Eglwys heb weinìdog.......................... Diolchgar gydnabyddiarth,.................... Cwympedigion angeti yn Eglwys Ross Street, FÌttsbHrgli,................................. Ganwyẃ, .................................... Priodwyd,.................................... Bi; farw....................................... S6 86 86 86 86 REMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—8 conts per quart»r,r>ayuble in advance.