Skip to main content

fj%HJj?^w. ^h^jgr^^jpỳ^t^, 1672. CYF. XXXIII. XUri£ S. í» * BoÄ yr eKaid liete wybo(ìaetrii nici yw dda. C YNWYSIAD. •CREFYDDOL. j Aelodaefh Eglwysig,..........................33 s Anghrefyddolderu Chyfeiliorrrfiäau,...........'35 í; Rhwystr i weddîau,........................... 37 '< Daniel a'i brophwydoliaethafc,................. 30 ] Glyn wrth ddarllen,........................... 41 í HANESYDBOL. Yr Israeliaid dan deyrnasîa-à y Baruwyr,.......41 ( ÂMRYWIAETHOL. Hanes eglwj-s Gynulleidfacrl SteubeB,..........43 < Gíẁs gostyuedig,..............................46 s Adolygiad Esboniadau ar Lyfr y Dadguddiad,.. 46 \ Atebiad i ofyniad Mab Adda,.................. 48 l Talaeth Maine,................................ 48 \ Diwaid 1871 a dechreu 1872 yn Gomer,........49 ì BARDDONOL. Brottludd, neu y bardd chwyddedig (o'r Dduw- \ ioleg),....................................- 50 i HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod trimisol Steuben,....................51 \ Beibl Gymdeithas Raeine a'i chyffiuiau,....... 52 ? Trysorfa yr Ysgol Sabbothol, Y. S. yr Annibyn- \ wyryn Ronie, N. Y.,........................-53 Eisteddfod Gaûeiriol ütica..................... 54 Casgliad at gapel N. Y. Mills,................. 54 Bëibl GjTí.deithas Gymreig swyddi Jachson a Gallia, Ohìo,................................55 Prudö-gofion am fy anwyl briod Eieanor,......55 Mr. Griffith Wiüiams, gynt o Penycaerau, Remsen,.................................... 59 Mrs. Margaîet Beynon, Alder'Creeh, N. Y...... 59 Ganwyd,.....................................59 Priodwyd,.................................... 60 Bu farw,...................................... 60 Galwad i weinidog,........................... 63 Symudiad gtfeinidoa-,......................... 62 Donation yn Dawn, Mo.,......................62 Myneâiad.ÿ Parch. R. S. Jones, Treoes, i Amer- ica,......................................... 62 Cymanfa Ddirwestol Maine,—Cyfraith wirod Ohio yn Illinois,— Y Gynadledd Werinioì i enwi Llywydd,—Ymfudiaeth o Germani,—O Lundain i New York\, — Rheilffordd y Môr Tawelog,—Marwolaeth Gweinidog,—Y Frech wen,—Jubili y Dysgedydd,—Maintioli a phob- logaeth Llandain, — Gwaharddiad lleol yn nhalaeth New Yorlc,-—Y Cymry yn ütica,... 63 Lîythyrau cymeradwyaeth i'r Parch, R. S. Jones,...................................... 63 Sefydliad gweinidog yn New Cambria, Mo.,... 64 REMSEÄ\ N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE,—-3 cents r>er quartcr. payable in adrance. ^^ig^^i^ýl