Skip to main content

CENMBWS AMM Bod yr en.aid. 1x61» wryboclaetb. nifL yw ddau €YNWYSIAD. CALAN. Blynyddoedd bywyd,.......................... 1 Ancrchiad byr ar ddechren bl wyddy»,......... 3 CREFYDDOL. Daniel a?i brophwydoliaethau,................. 4 Personoliaöth yr Ysbryâ fëian,..-----.—.. ~ ~ *S Rhwystr i weddiau,........................... í DAEAREG. SirRoderick Impie Murchison,................ 8 HANESYDDOL. Lìenyddiaeth Cyrara y 19 eenr'îf;..............$0 AMRYWIAETHOL. Cynghor Cenedlaethol yr Eglwysi Cynwlleîd- fiol yn Oberlin, Obio,....................... 12 Hanes eglwys Gynulieidfaol Steuben,..........14 BARDDONOL. Penîllion crefyddol,...........................17 Galareb er cof am David Piercc,...............18 Y btf yn marw,................,...,..........18 Englynion,.........~........................19" HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Ddirwẅtol Gymreig talaeth E. N.,.., If Hanes Eglwys GynuileÀd&oi Oa& HUi, ÒMo,.. 21 Cyfarfod pregethu haner blynyddoi Wisconsin, 22 Y ddwy eglwys Gyaulleidfael Wìmadge a Tboiaastown,.....................*y,.....— 32 Achos créfydd yn Newport, Pa.,...............23 Yr Undeb Cynulleidfaol Americaidd a'r cg- lwysi Cymreig,.............................25 Morris Run,..................................25 PriodWyd,.................................... 27 Bufarw,......................................27 Mr. David Morris, Charleston,................28 Mr. Watkin Lloyd, Pike Grove, Wis...........27 Trysorfa yr Ysgoi Sabbothol,.................. 28 Gofyniadau,..................................29 Arall, ........................................ 29 Beibl Gymdeithas swydd Lewis,............... 29 Yn ynagoái et© o'i llndw,—Chicago,—Marwöi- aeth yr henafgwr Edw. Baldwin,—Rhandir o'r ddinas mewn tywyliwch,—Y Cyfarfod Beiblaidd yn Steuben,.............,„........29 Llythyr oddiwrth y Parch. Ev. Griffith,........30 Apeliad am gymorth,.........................30 Cenadwri j Lìywydd,......................... 30 Cyflafan yn Cuba,—Y frech wen,—Rhanu glo yn Ohicago,—Yr Arch-dduc Alexis,—Y Gwrth- ryfel yn Mexico, — A. T. Stewart,—Teulu y Frenhines Victoria,—Nebraska,—Camlas Erie, Cnydau 1871,—-Tywysog Cymru,—Marwol- aeth trwy anadlu ager poeth,—Y dosraniad sewydd,—Y Ciireitniwr Cyfiredinoi B*ew- ydd,—Oerni,----............................31 HANESIAETH DRAMOR. Gair o Madagascar,...........................33 Darlith Cranogwen,—-Wedi çyraedd yu ddiogel ì America,................,.................32 REMSEN, N. Y.: A.RGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE."-S ccnts per (jnarter, payable în aẅYance.