Skip to main content

CENHADWR AMEEICANAIDD: YN CYNWYS A»RrvVIAKTH O BBTHAU U iNUWRD ANIANYDDOL, FOESOL, A CHREFYDDOL: YX NGHYD A HANESIAETH GARTREFOL A THRAMOR; HÉFYD OYFANSODD1ADA.Ü MJEWN arbìíoniaft| a §|íroriaeí|. OLL A AMCEìTIR I FOD Ytf FUDDIOL A DYDDOROL I GYMRY AMERICA. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION TR EGLWTSI CTNÜLLEIDFAOL DAN OLYGIAD ROBERT EYBRETT, D. D. ' Bod yr enaid heb ẃybodaeth nid yw dda.* CYFROL XXXIII. REMSËÎT, N-. Y. ARGRAFFWYD A CHYBOEDDWYD GAN ROBERT EYERETT. 1*72.