Skip to main content

P^fsipJ^PIPIŴfgllll t> i £ 1 |i t I I Bod yy ennici keî:> wy>->odaeth nici yw dda. CYNWYSÍÁD BYWGRAFFDDOL. Y diweddar Barch. Wm. Evans, Bagffi, G. C, 321 CREFYDDOL. Pregeth çran y diweddar Barch. L. Everctt, Horeb, Dyserth, G. C.,..................... 338 Dyfyniadau o Bregeth,....................... 324 Fy Nghaleidoscope,.......................... 326 Y MAES CENHADOL. Bywyd Ceuhadol yn Armenia,................ 327 HANESYDDOL. Buddioldeb yr Ysgol Sabbothol yn Nghymru a holl wlcdydd cred,....................... 330 AMRYWIAETHOL. Gwin yBeibl................................. 332 Hanes Eglwys Gynnlleidfaol Steuben,........333 Ádolygiad. — Cofiant y Jfarch. David Rees, Llanel li.................................... 338 Y Wasg Annibynol yn Nghymru,............ 340 Llythyr-gludwyr hcdegog,................... 342 Y Ddwy agwedd,-----........................ 343 BARDDONOL. Y CreaWdwr,................................ Bedd gwr Duw,.............................. Paid grwgnaeh,.............................. Ar briodas Charles Morgan, Esq., Johns- town, Pa.,................................. HANESIAETII GARTREFOL. Cymanía Gynuîleîdfaoi Dwyreiubarth Penn- sylvan is, .................................. Llaí'ur Cenhadol y Pareh. Thos. D. A'illiams,. Tysteb i'r Parch. Michael D. Jones, Bala, G. C. Ganwyd, .................................... Priodwyd,................................... Bu farw,..................................... Mr. Jonah Morrís, Long Crcck, Iowa,........ Tâu mawr Chicago, Hyd. Sí'ed, a'r 9fed,...... Y Parch. T. Davies, Landilo, wedi cyraedd adref yn ddiogel,........................... Y tânau mawrion yn y Gorllewin,—A. T. Ste- wart,—Yr Etholiadau Hydrefol,............ 343 344 344 345 345 346 347 348 348 348 349 350 352 REjMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—8 cenls i>*r quarter, payable in adv.iuce, 0? îì ?■