Skip to main content

1871 OYF. XXXII. jRhif. r 4? 15od y-r enaid lie'b wyîbodae'tíh nici yw cLda,. CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. Y ffiwedclar Barch. David Parry (Dcw'i Moeî- 5 wyn), Providence, Pa.,..................... 120 \ CREFYDDOL, Tarddiad peehod.............................Î32 \ Gwersi o'r Cynfyd,...............,............133 5 Gweddi...................................... 134 \ Pwysigrwydd y wefldi ddirgel,............... 13tí s Beirniadaeth Ysgrythyroi,..............______ 137 < Y MAES CENHADOL. Dau ymweRad prydnawnol,.................. 138 < HANESYDDOL. Sefydliadau da -a «cbrefyddol yn chwanegu yn > Mrydain,.................................. M0 j AMRYWIAETHOL. ì Ein Cymanfaoedd,........................... 142 \ Hanes Eglwys Gynulleidfaol Stŵaben,........144 ? BARDDONOL. j Gwaìth galar,................................ 148 \ Y Fenyw rinweddol,.......................... 148 ì Pelydrau yr hẁyr,............................. 148 < Bethsyddddewr?............................ 148 ij Penillion ar iarwolaeth dwy ferch fach,....... 140 ■. Martha, ..................................... 149 $ For Mr. John Sylvauus,...................... 140 < Anerehiad i Miss Susannah E. Phillips,.......150 > HANESIAETH GARTREFOL. Clifton, West Yirgiuia,....................... 150 > Gwyl Dcwi Sant yn Cîncìnnatì,............... 151 Mynydd Carmel.............................. 151 Watervflle, N. Y.,............................ 151 Ysgol Sabbothol Annibynwyr ütica,......... 153 Galwad ì "Weìnldog,.......................... 153 Llythyr cymeradwyaeth,................____ 152 Gydnabyddiaeth ddiolchgar,.................. 152 Ymadawiad gweinìdog....................... 153 Ymadawiad gweinidog,.................A... 153 Trysorfayr Ysgol Sabbothol,..............17. 153 Makav-gofiox. Mrs. Hannah O. Jones,..................... MissMaggie Evans,........................ Mr«. Hannah Jones,........................ Mrs. Mary Jones, Van Wert,............... Mrs. Ahu Goodwin, Cincinnati,............ Mrs. Esther Griffiths, Horeb,............... Robert Owen, Oshkosh,.................... Marwolaeth cìn aierch,..................... 153 154 154 155 155 Ganwyd, Priodwyd,................................... Bu i'arw,..................................... líclyution y mis,—Yr Uchcl-ddirprwywyr,—Y Gydgynghorfa,—Ymdoriad glanau y Missis- •sippi,—Tàn yu Rome,—Eiu LlyWodraethfa, — Y rhyfel cartrefol yn Ffrainc,............. Lloffiou o Bafyrau Cymiìu. Hermon a'r Capel Mawr,—Pembre, D. C,— Llanidloes,— Y Sefydüadau Milwraidd,... 150 156 157 158 158 160 100 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYEEETT. POSTAGE.—8 cents pcr qnartcr, payablo in advance.