Skip to main content

;<££& 1871. CTTÍf1. XXXII. Rliif. 3. î CHHABWR Bo<ì yr enaid liel} wyl>od.aetli nici yw clcla. CYNWYSÍAD. BTWGRAFFTDDOL T dîweddar Barch. Davîd Parry (Dewî Moel- > wyn), Providence, Pa.,...................... 05 ì CREFTDDOL. ì Gwersi o'r Cynfyd.........................___67 < Rhagrith,..................................... 71 l Beecher ar y Gosb ddyfodol,................... 72 \ Camgyrneriadau mawr a phwysig,............. 73 < Y MAES CENHADOL. Lloftâon Oenhadol,___......................... 74 ' HANESTDDOL. I Diwygiud crefyddol yn Mrydain,.............. 75 ', DIRWESTIAETH. Dirwest fel moddion defnyddioldeb,........... 77 \ AMRTWIAETHOL. Gweinyddiad y Cyfreithiau yn yr U. D.,....... 80 > Tchydig o Rwbeth,........................... 81 : Mr. James Davies, o Wisconsin,............... 81 Albert Barnes,................................ 82 ; BARDDONOL. Cyfiafan Avondale,............................ 83 >, Cân Llywarch Hen,........................... 84 S Y wawr,...................................... 84 ; Anerchiad priodasol,.......................... 84 \ Haelioni,..................................... S^ > Today,........................................ $5 } T Ddistaw wlad,.............................. 85 ' T Goleudy,.................................. HANESIAETH GARTREFOL. Tspryd Cenhatìoî............................... Oddiwrth yParch. B. W. Chidlaw,............ Blaenfirwyth Coaldale,........................ Mr. EnosOwen, Dundaff, Pa.,................ Cyfarfod Chwarterol Deheubarth Ohio,........ Portland, Ohio,............................... Gair o PottsYille, Pa.,......................... Caredigrwydd i weinidog,.................... Beibl Gymdeitfaas Long Creek, Iowa,.......... Dirwest, Dirwest,............................. Cynulleidfaoliaetli yn Mineral Ridge,.......... Cydnabyddiaeth ddiolehgar,..........r........ At weinidogion a phregethwyr yr Annibynwyr, Trysorfa yr Tsgol Sabbothol,.................. Cydnabyddiaeth,.............................. Diolchgar Gydnabyddiaeth.................... Agoriad capel Annibynol Blossburgh,......... Ganwyd,..................................... Priodwyd,.................................... Bu farw,...................................... Mr. Rowland Evans, Lowvilie, N. T.,......... Newydbion y mis. Damwain eehrydus, — Kentucky, — T Ddir- prwyaeth i San Domingo,— T Tennessee yn ddiogel,—Camlas Gwddfdir Darien,—T Rhyfel Ewropaidd wedi terfynu,—Diwedd- arach,—Colled y Ffrancod,—T Pysgotfeydd a'r Hawliau Alabamaidd,.................. 96 REMSEN.N. Y.: ÁRGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—3 conts per q«arter, pnyabte in a<ìvance.