Skip to main content

1870. GTP. XXXI. Rhif. 11. I CMHABWS Ai Bod yr ena.i<l iie-t> wybodaeth nici yw clda. C YNWYSIAD BYWGRAFFYDDOL. Adgofion am Williams o'r Wern,.............321 > O'R MAES CENHADOL. Singrowlce—y ttiweddar Barch. W. Jones,-----324 í HANESYDDOL. Erledigaeth ar yr Ymneillduwyr yn Mrydain, - 325 | DYSGYBLAETH Y MEDDWL. Hnnan-addysgiant, .......................... 327 ì Gair at ddynion ieuaìnc,..................... 331 > AMRYWIAETHOL. ì Parvum in multo (ychydig mewn liawer),-----332 i Llythyr yr hen wr o'r Brynhyfryd,...........336 s Blwyddyn yn America,....................... 336 ., BARDDONOL. | Marwnad ar ol y diweddar Barch. D. Parry, 5 (Dewi Moelwyn),..........................339 î Mi a godaf; ac af at fy Nhad,.................340 5 YCybydd,..........1........................ 340 j Ancrchiad i John Lewis, gynt o Brynoer,.....340 5 Tothememory of little Tudor,...............341 \ Englynion Anerchiadol,...................... 341 ? HANESIAETH GARTBEFOL. Coleg yBala,................................ 341 Cymanfa Talaeth Efrog Newydd,............. -.- 343 Urddiad yn Turin,........,.................. 343 Beìbl Gymdeithas Pittsburg, Pa.,............344 Cyfaríbd Cwarterol Aunibynwyr Dwyrein- barth Ohio,................................ 344 Digw}-ddiad hynod yn ParisviLle, 0,,.........345 Cyfarfod Cẁarterol Canolbarth Ohio,.........345 Cwrdd Cwarter Deheubarth Ohio,...........-----345 Ymadawíad gweìnîdog....................... 346 Llythyr Cymeradwyaeth,..................... 346 Ymwelîad a Plainfield, N. Y.,—Yr etholiad yn Hydref, — Ellis H. Roberts yn ymgeisydd am y Gydgynghorfa,—Dydd Diolchgarwch, —St. Louis,—Golifeiriant yn Virginia,.....347 Marwolaeth y Cadfridog Lee,—Coîliad Ager- long fawr ar y môr,........................ 348 Llythyr Cymeradwyaeth D. Owen............ 348 Tysteb Dr. Everett,.......................... 348 Cofiant am Charles M. Williams,............. 348 Ganwyd, .................................... 349 Priodwyd,................................... 349 Bu farw,..................................- - - 349 Llythyr Cymeradwyneth y Parch. W. Jenkins, 352 Yr agwedd ar y Rhyfel,........................, 352 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—Scentsperqaarter,payabJein adrance. »*>