Skip to main content

Dirgelwch yr Ymgnawdoliad,................289 Dameg y Talentau,...........................292 Gwersi ar hanes Crist,.......................394 HANESYDDOL. Adferiad Charles II.,.........................297 AMRYWIAETHOL. Gwerth addysg,.....•......................... 299 Dirgelwch lìwyddiant,....................... 300 Salm TrHaf,.................................302 Cofiant Wm. Rees, Cincinnati, O.,............ 302 Cofiant Mrs. Eliaabeth Williams, Mahanoy Ciiy, Pa.................................... 303 Llythyr yr hen wr o'r Brynhyfryd,...........'. 304 BARDDONOL. Ygwelais hî ddiweddaf,...................... 305 Galareb er cof am Wm. Rees Cincinnati, O.,-- 306 Y môr,...................................-.. 306 Crist yn marchogaeth i Jerusalem,........... 306 YPabyddion,................................ 307 Englynion er cof am Risiart ddu o Wynedd,-- 307 Penillion crefyddol,..........................307 FrGenhadaeth............................... 307 Coleg y Bala,................................ 308 Yr ymosodiad ar y Parch. J. M. Thomas,.....308 Hanes Cymry America,...................... 309 Coleg Marietta, Ohìo,........................ 311 Trem ar fywyd a marwolaeth Mrs. Winnie Williams, Plainfield,....................... 311 Ychydig o hanes Mary Jones, Paddy's Run,.. 312 Byr GofiantD. W. Jones, Broohfield, N. Y.,.. 313 Eglwysi Cymreig Bradford a Charleston, Pa.,. 314 Yr etholiad dyfodol,..........................315 Cranogwen,..................................315 MarWohteth Thos. I. Jones, ManaW, Eloyd,.-- 315 Ganwyd,...................-................ 316 Priodwyd,................................... 316 Bufarw,...........................5......... 316 Teilwngo gydnabyddiaeth ddiolchgar,....... 319 HANESIAETH DRAMOE, Marwolaeth y Parch. Dr. G. Rees, Abergwaun, 319 Marwolaeth Ieuan Morganwg,............... 319 Y Gohebydd ffyddlon Robert R. Priee,........ 319 Y Rhyfel yn Ffrainc,......................... 319 Yrhyfel yn Itaiy,............................ 320 REMSEN.N. Y.î ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAeK.-8oent«perquarter,payableinadTaBee. . i IwiM. ^*8^». •> .Jr-^ C^3 '