Skip to main content

lîál Bod yr eraaid h.et> wytoodaeth nid. yw dda. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Anfarwoldeb,................................ 257 Sylwadau ar ddiwygiad crcfyddol,............ 259 Gwersi ar hanes Crist,....................... 262 Iaitli addfwya sydd weddus i'r putpit,.........264 CENHADOL. Tabmah Yahoy o Affrica,..................... 265 HANESYDDOL. Bywyd a marwolaeth Cromwel, a'r Werin Lywodraeth,............................... 266 AMRYWIAETHOL. Blwyddyn yn Awerica,....................... 269 Gofyniadau y Parcli. R. G. Jones yn y Cen- hadwiì am Awst,.......................... 271 Manion fy ysgrifgist,......................... 271 Llythyr yr heu wr o'r Brynhyfryd,............ 272 "Oni byddaiynddadiwygio?"...............273 BARDDONOL. Eglwys Soar Abcrtawy,......................274 Ychydig benillion galarnadol am Mrs. Margt. Thomas,..................................- 375 \ Siomedigaethau y Cristiou,................... 275 ^ Englyuion,.................................. 276 TyfyNbad,.................................. 276 Unigrwydd,.................................. 276 Cyfarchiad priodasol y Pareh. D. A. Evans,... 276 Er cof am Wm. Prichard, Penycaerau,........277 Deigryn galar ar ol Rachel Davies,...........277 Anerchiad priodasol Mr. John &c.,...........277 Y baban yn eysgu,........................... 277 HANESIAETH GARTREFOL. Tanysgrifiadau at Goleg y Bala,.............. 278 Llythyrau Cymeradwyaett Mr. T. C. Edwards 279 Cymeradwyaeth Mr. Richard Lewis,..........279 Cofiant Mr. Titus Davies, Newark, Ohio,..... 279 Eglwys Gynulleidfaol Alliauce, O.,........... 281 Ymadawiad gweinidog o Chapmausville,.....281 Byr gofiaut Mr. Thomas Phillips,............ 282 Detholion o Morris Run,..................... 282 Damwain angeuol yu Negaunce, Mìch........283 Marwolaeth trwy foddi yn West Bangor, Pa.,. 283 Eglwys Gynulleidfaol Gomer,................ 2S4 Trychiueb alaethus yn Manlcato,.............. 284 Am farwolaeth brawd,....................... 284 Y Parch Robert Moffat yn Llundain,......... 284 Yr ochr oleu i'r darlun,...................... 285 Yr Eglwys Gynulleidfaol yn Browntownship,. 285 Cymanfa An u ibynwy r Môn,.................. 285 Cydnabyddiaeth ddiolchgar,—Eisteddfod Cam- bria,—Golwg ddymunol ar yr achos yn Flor- ence,—Miss Paynter yu Fairview,........... 286 Gauwyd, .................................... 286 Priodwyd,...................................286 Bu farw,..................................... 286 Marwolaeth Mr. John Griffiths,.............. 2S7 Marwolaeth Mr. Wm. Jones,................. 287 Swydd Bradford, galwad i weinidog,......... 288 Rhyfel Ffrainc a PhrWsia,....................288 REMSEN,N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYEEETT. POSTAGE.—SeenU perquarter,payable in advance.