Skip to main content

Bod yr enaid lie'b wy"bodaetli nid yw dda. CYNWYSIAD. CREFTDDOL. Dirgelweh yr TmgnaWdoiiad................. 225 T Phariseaid yn ceisio arwydd,............... 227 Gwcrsi yn hanes Crist,....................... 229 CENHADOL. TGymdeithas Genhadol,..................... 233 HANESTDDOL. H elynt y Chwyldroad yn Mrydain,........... 235 AMRTWIAETHOL. Dydd lyfr Mrs. Hugh X. Hughes, Arvonia,... 237 Cymeriad,................................... 239 Llythyr yr heu wr o' r Brynhyfryd,............240 BARDDONOL. Trathrawda,................................ 242 Wood's Household Magazine. G wa i th- m am,.............................. 243 Cartref dedwydd,.......................... 243 Llincllau ar uniad Mr. John D. Morgan a Miss Jennic E. Evans,........................... 244 Cwerylon Eglwysig,......................... 244 Englyn—Profiad y Cristion................... 244 In memory oí' Ncllie Pugh Jones,............ 244 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynulleidfaol Wisconsin,........... 245 Cyfarfod Chwarterol Deerfieîd,............... 246 Cyfarfod croesawol yn Utica,.................246 Lìythyrau Cymeradwyaeth y Pareh. J. Wil- liams, Maentwrog,......................... 247 Tmadawiad gweinidog,...................... 248 Coíiant Mrs. Sarah Jones, Utica,............. 248 Oni byddai yn dda diwygio ?.................. 248 Marwolaeth Mr. Wm. Rees, Cincinnati, Ohio, 249 Cofiant Robt. Owens, Oshhosh, Wis.,........250 At Olygydd y Cenhadwr,................... 250 Llythyr Cymeradwyaeth i'r Parch. D. T. Jones, PortTenant,............................... 250 Un o Lythyrau CymeradWyaeth Mr. Evan R. Jones...................................... 251 Cotìaut Mrs. Margarct Thomas,..............251 Trysorfa yr Tsgol Sabbothol,........'.........252 T Rhyfelyn Ewrop.......................... 252 Coleg ncwydd y Bala.........................253 Hanes taith yn y Dc,~-Mynydd Carmel, Pa.,-. 253 Cymanfa Gynulleidfaol nesaf Penna., — Bay Yiew, Milwauhee,......................... 254 Ganwyd, ....................................254 Priodwyd,...................................254 Bufarw,.....................................254 Tysteb Dr. Everett,..........................256 Gweithred haelionus,—Taith y Parch. Jenldn Jenhius,—T Pab wedi ei gyhoeddi yn An- ffaeledig,—Llanwrtyd,—Mostyn, — Prif Fs- gol Cymru,................................ 256 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—SccBta pergnarter.paynble ìd advance. ■£$**&£&&£&&[