Skip to main content

CREFTDDOL. T Weddi ynyrArdd,........................ Î93 \ Paul yn Atbcn,.............................. 195 ì Hynodrwydd y Cristion,..................... 19" Rheolau i ddarlleu y Beibl,................... 19 Llwyddiaut yr Efengyl,...................... 197 5 HANESTDDOL. \ Rhai o ẃeithrediadau y Senedd ]Iir,.......... 198 \ AMRYWIAETHOL. Beirniadaeth ar y Traetbodau ar Gadwraeth y ? Saboth,................................... 300 \ Adolygiad Colofn y Gwirionedd,............. 202 > Llwyddiant mewn bywyd..................... 202 \ Daergrynfaau,............................... 304 < Llythyr yr hen wr o'r Brynhyfryd,............ 205 5 Gwyl Baganaidd eto,......................... 206 ì Hauesyu gwir a tharawiadol,................. 209 S BARDDONOL. Galareb am Mrs. Jane Parry, Lirerpool,...... 210 ì T Fenyw rinweddol,......................... 211 \ Mac pobpeth yn eilio,........................ 211 < Darlun Eliu TLomas, Hydcyille,.............. 211 S Englyn,...................................... 211 ^ Yr Hen Aelwyd,.................,........... 211 > Penillion Galaruadol am Wm. Salter Edwards, 211 ^ Llincllan er eoí' sm Samuel Davìes, My times are in thy hand,. Beudith gyda'r trallod,. HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynulleidfaol Ohio,. Urddiad yn Audenried,,. Thomaston ger Dover,....................... Cymdeithas Feiblaidd Watenille, N. T.,..... At Eglwysi Annibynol America,.............. Byr Gofiaut am Mr. Dauiel Thomas, Knox- yille, Tenn.,............................... Mrs. Ann Thomas, Knoxville,................ Emporia, Kansas,............................ Darlith ar Diriogaethan y Goiilewin,......... Ganwyd, .................................... Priodwyd,................................... Bu farw,..................................... Marwolaethau yn Pike Grove,................ Emporia, Kansas,............................ Dydd lyfr Mrs. Hugh X. Hughes, Aiwonia,... T Bala, Powys, Kansas,....................., Cym. y Genhadaeth Americanaidd,........... Marwolaeth y Cenhadwr William Jones,...... TugHill, ger Turin, N. T.................... Mrs. Jane C. Jones, Paddy's Run, Ohio,...... Tmadawiad gweinidog,...................... Llytbyr byr o Gymru,........................ 31S 214 214 215 216 216 216 217 218 21S 218 219 220 220 221 223 223 223 223 224 234 224 REMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.