Skip to main content

OYJ3'- XXXI. Rnif. G. -m $ fî tf iti ♦ ür Ip- Bod yr enaid liei> -wyt>odaetli nid yw dda. C YNWYSÍAD CREFYDDOL. Pregeth angladdôl Mrs. Williams, Utica,.....16L Ffaith yr ymgnawdoliad,.....................164 Ffydd, Gobaith, Cariad yn rasusau arosol,-----166 Gwersi ar Hanes Crist,....................... 168 HANESYDDOL. Yr Eglwys Sefydledig a'r Senedd Hir,........ 174 AMRYWIAETHOL. Y Cenhadwr,................................176 Pwysigrwydd cin Cymeriad,.................. 178 Llythyr yr hen wr o'r B-rynuyfryd,.-..........180 BARDDONOL. Galareb er coffadwriaeth am y diweddar Wm. Evans, WilUauisburg, Iowa,................ 181 Teimladau galarus gweddw ieuauc,........... 182 0 dywed im' adcryn mwyn,.................. 182 Galargan ar ol David- Rowlands, Bevier, Mo.,. 182 Bedd y baban,............'.................... 183 M'arwnad er eof am Ann Rowlands, Brynpon-. cyn, Nebo,................................. 183 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod trimisol Canolbarth Ohìó,...........184 At Eglwysi yr Annibynwyr yn y Taîaethau Uaedig America,........................... 184 Adfywiad crefyddoì yn Summit Hill, Pa....... 184 Anffaeledigrẅydd y Pab,..................... 184 Dewis gwenwyn yn lle ymbor'th,—Hen or- thrwra yn cael ei ddileu,—Cyllid oddiwrth bethau niweidiol,.......................... 185 Bywyd a marwolaeth Mrs. H. X. Hughes, Ar- vonia, ETansas,.........................___ 185 Oddiwrth eglwysi Hermon a Bethania, Gogledd a De Ebensburg,—Oddiwrth Mr. Thomas,— Yraadawiad gweinidog..................... 187 Ganwyd,.................................... 187 Priodwyd,................................... 187 Bu farw,..................................... 187 Llythyr caredig,.............................. 190 Ymadawiad gweinidog,...................... 190 Ymweliad WilUam D. Williams, Bracevil3e, â Wiseonsin,................................. 190 Oliphant,.................................... 191 Tysteb Dr. Everett,.......................... 191 Ymadawiad gweinidòg, Cleveland, Ohio,— Brookfield, Ohio,—Gordon G. Joues,—Ym- adawiad gweinidog o Nortonville, Caì.,—Y Parch. Samuel Roberts, M. A.,—Donation i'r Parc'h. S. A. Williams,.................. 191 Galwad Eglwysig, Pottsville, Pa.,—Cyfarfod Blynyddol AnnibynWyr Utica,.............192 Arvonia, Kansas,............................. 192 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBEET EỲEEETT. POSTAGE.—3 entsperqoartcr,paÿn.bIein .idvance.