Skip to main content

1870. CYJB1. XXXI- Rlaif. G. rlti -• 3Bod yr era&i-d het> wyfoodaeth, raid jrw dda. C Y N W Y S IA D. BUCHDRAETHODOL. T Pareh. E. W. Jones, New Tork Mills,..,»,. 129 CREFTDDOL. Gwersi ar Hanes Crist,....................... 130 HANESTDDOL. G-orthrymderau y Puritaniaid yn peri eu hym- f udiad ì Anicrica,....................._____133 AMRTWIAETHOL. T dull goreu i gynal Tsgol Sabbothol,....... TBabacth,.........................-------...... At yr Eglwysi a'u G weinidogion,............. Llythyr cymeradwyaeth 3' Pareh. Lot Lake, Biaenllechau,-----.......................... Bradford, Pa.,.........................„..... At yr Eglw^-s Annibynol Gymreig yn New Pedwar ar hugain o bethau,.................. Llythyr yr hen wr o'r. Brynhyfryd,............ Cymdeithas dirol ac ymfndol Gymreig Amer- ica,........................................ BARDDONOL. C wynfan Seion,.............................. Gwyl Genedigaeth,........................... T Cristion ieuanc ar ei wely angau,........... I'r Sabboth,-----------......................... I dorwr y Sabboth,.......................... Penillion î lon-gyfarch Mrs. Wathins, Nöwark, Cydnabyddiaeth ddîolchgar,.................. TBedd,.............-'......................- Englynion ar briodas Mr. J. H. GriíFiths (Ioan L iy fn wy),...........................-...... Ar briadas Wm. HiHiah a Miss DiauaRees,... 135 140 141 142 142 143 143 144 Lines on the marriage of Mr. Geo. Locher and Miss Mary Penry,.......................... At my mother's grave,....................... HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Iowa am 1869,...................... Enwogion Cymru yn dyfod i America,........' Tmwelîad y Parchn. M. D. Jones, Bala, a Dr. E. P. Jones, Mostyn, ag Ámerica,.......... T easgliad at Goleg Annibynol ŷ Ba-ìa,....----- Tmweliad enwogion Cymru a'r LTnol Daìaethau, Casgliad at Golegdy Newydd y Bala,......... Tm weliad Brodyr o Gymru,..-................ Tmweliad y Parch. R. D. Thomas (lorthiyn Gwynedd),................................. Ganwyd, . - -................................. Priodwyí,................................... Bufarw...................................... 145 \ 146 147 147 148 148 148 148 149 149 149 Marwolaeth Mr. Isaac Rcynolds, ...;......... Marwolaeth Mrs. Lewis,..................... John Parry, Rosendale, Wfs.,................ Marwolaeth Mr». Gibbin,..................... Dîwygiad 3"n Florence, Iowa,—Damwain alar- us yn Daimlle, Pa.,—Gwyl Dewi Sant yn Cincinnati,—Glendale, Wis.,—Cattaraugus, —Diolchgarwch,........................... Cydnabyddiaeth ddiolchgar,—Arali, Plainfìeld, Butternut Talley, Minn.,—Gair o Leather- wood, Ohio,—Plaued Newydd,............. Tra alaethus ger lowa City,.................. Llythyr o Emporia, Ransas,.................. Oddiwrth Cynthia H. Eyerett,............... Tysteb Dr. Ererett,.......................... HANESIAETH DRAMOR. Llythyr o Gymru,............................ 1.7; 159 REMSEN,N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYEEETT. POSTAGE,—8 jnts peTqoarter,pnyable in adrance.