Skip to main content

1870 I GEHHAD ¥1 AM ii. Bod yr enaid h.et> wytoocLaeth. nid. yw <i<Ì5u C YNWYSIAD. CREFTDDOL. í Gwersî ar haues Crist,........................65 £ HANESTDDOL. Cynydd gwybodaeth yn Mrydain,.............68 < AMRTWIAETHOL. "Women's Rights,".......................... 70 ì Darllen yr Tsgrythyrau,....................... 74 ? Trabriodi a chladdu ar y Sabboth,............. 76 s Llythyr jt heu wr o' r Bry nhyfry d,............. 76 î Parch i euw Duw,.............................78 ì Ateb i ymofynydd,............................ 78 5 Ateb gofyniad un o blant yr Tsgol,............ 78 \ Cofiant Mrs. Gwen Robcrts, Utiea,............78 5 Rhestr o'r gorthrymedigion,.................. 79 ( Iawnderau Gwraig,........................... 81 í BARDDONOL. Hi all fod yn waeth,........................... 81 \ T Rhoysn Gauafol,........................... 82 <> Llinellau ani fy mrawd Benjamin Williams,-----82 ì " Gwaredigaeth Pedr o' r carchar,"............. 82 > Pedwar pennill ar warcdigaeth Pedr o'r carchar, 83 l T golomen wen,.............................. 83 \ Englynion anerchiadol yn Eisteddíbd Utica,... 83 i Cyfarchiad i'r Ceuhadwr,...................... 83 > T Gwanwyn ar wawrio,....................... 84 l HANESIAETH GARTREFOL. Adfywiad crefyddol yn Newburgh, Ohio....... 84 > Eglwys Gomer, Allen Co., Ohio,............-. 84 Gair o Richardson Co., Nebraska,............. 85 Mrs. Catharine Morris,........................85 Beibl Gymdeithas Pomeroy, Ohio,............86 Beibl Gymdeithas Gymreig swyddi Jackson a Gallia, Ohio,................................ 86 Beibl Gymdeithas Rome, E. N.,............... 87 Beibl Gynideithas Long Creek, Iowa,..........87 Coftadwriaeth am D. LeTÎ, Plymouth, Pa....... 88 Tysteb i'r Pareh. Robert Eyerett, D. DM....... 90 Casgliad at Gapel Blossburg, Pa.,.............$1 Oddiwrth eglwys Annibynol Summit Hill,.....91 Keeversville 111.,..............................91 Newtddio i t mis. — Nebraska, — Gwrthryfel AfonGoch y Gogledd,......................91 Trefedigaeth i Eansas,—Ffair amaethyddol tal- aeth New Tork,—Rome,—Ergyd ar eilunadd- oliaeth yn lndia,—Gwragedd yn Ustusiaid Heddwch,—Cuba,—Damweiniau ar y Llyn- oedd mawrion,—Texas,—Tsgubor fawr wedi ei llosgi,—Toriad i fyny y rhew yn Maine,.-- 93 Ganwyd,".....................................92 Priodwyd,....................................93 Bufarw,...................................... 93 Enterprise, Iowa,..............................95 Trysorfa yr Tsgol iSabbothol,................. . 96 Blossburg aMorris Run,......................96 Delawarc, Ohio,.............................. 96 Tysteb y Parch. R. Foulkes Edwards,..........96 IK>o REMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD <&AN ROBERT EYERETT. ^l'— POSJA0^—■Säentioerijuarter.payable in advance.