Skip to main content

sgéu^=£-^s*^ 1 S 7 0. C^TJB1. XXXI, aaiaif. s. INHADWR 33od yr enaicì heb wy"boclaeth nici yw ci-da. C YNWỲSÎÀD. CREFYDDOL. Gwersi ar hanes Crist,........................ 33 ' Y Priodfab yn dyfod,.......................... 35 \ Haelioni crefyddol,........................... 36 5 AMRYWIAETHOL. \ Anerehiad byr ar ddechreu blwyddyn,......... 38 \ Llith gan yr hen wr olr Brynhyfryd ar y dyn i balcìi,... I.....................1___.......... 39 > Minnesota,.,____.............................. 40 \ Gwybodaeth,................................. 40 \ Darllcu yf Ysgrythyrau,....................... 42 \ Yr Ecumcnical Council,........................ 44 > Nadolig '68 a Nadolig '69 yn uheulu Caleb ì Morris,..................................___ 45 \ Science and Religion,......................... 4S < HANESYDDOL. ì Y Diwygiad yn gorchfygu Pabyddiaöih a'r i Beibí Cyraraeg yn cael ei argraffu,........... 48 \ BARDDONOL. Cwyuion ar ol Mrs. Esther G. Griffîth*,.......50 l Marwnad er cof aui y diwcddar Evau Anwji,.- 51 S Gwaredigaeth Pedr o1 r carchar,................51 < Englynion ar Uuiad y ddwy eglwys yn Utica,.- 53 j Cusan Judas,................................. 52 l Penillion cydymdeimlad a Mr. Daniel Evans,.- 52 > Hiraethgâe am Gyníeirion,......,.............52 ì Y Cristiòn,.....................-............. 53 l HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Chẃarterol Dwyreinbarth Ohio,___.. 53 Taith i Minnesota,............................53 Y Cymry yn Portland, Maine,................. 54 Emporia, Eansas,............................55 Beibl Gymdcithas Bridgewater a'r cylchoedd,.. 5(5 Wateiwille, Galwad i weinidog,................ 56 Gair am angau,............................... o7 Gair byr am Mr. Oweu Evans, Utiea,..........57 Eglwys Fliut Creelc, lowa,....................58 Cyfarfod Blynyddol Nelson,................... 58 Beibl Gyatdeithas Minersville, O.,..............58 Çydnabyddiaeth Ddiolchgar,..................58 Cymeradwyaeth y brawd Wm. J. Evans,......59 Beibl Gymdethas Waukesha,.„•..,............. 59 Eisteddfod New Cambria,..................... 60 Diolchgar Gydnabyddiaeth,...................-60 Cyduabyddiaeth Ddiolchgar,.................. 60 Beibl Gymdeithas Utica a'r cylchoedd,... -..... 60 Newyddio i T mis.—Llywodraethfa Georgia,— San Domingo;—H. W. Beecher,—Creulon- derau yr Yspaeniaid,—E. M. Stanton,—Gor- sedd Ysbaen,—Chwanegiad,.................-61 Llofrudd brenhinol,—Y 15fed Welliant,....... 63 Ganwyd, ..................................... 62 Priodwyd,.................................... 62 Bu farw,...................................... 83 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE,—3:eittB pŵr^oarter.paynblt in adTa»e«. ŵ;