Skip to main content

M& ®sS* H» ìsee. CYF. XXX. ÌRliif. 1Ö„ ; 4 Bod yr erraid het> wybodaetli nid yw dda. CYNWYSÍAD, CREFYDDOL. "Ydyddhwnw,"............................ 853 Oedrau a phrofiad yn y weinidogaeth,........855 MOESADDYSGOL. Baehgen a'i waith,...........................355 HANESYDDOL. Y diwygiad protestanaidd yn Mrydain,.......358 AMRYWIAETHOL. Agorlad Colegdy ueẃydä Aberhonddu,.......360 Drygau y Diuasoedd mawrion,............... 363 G wely o flodau e asgledig,.................— 366 YSa'rffynbrathu,...........................366 Y caethion rhyddedig,.......................367 BARDDONOL. Yr Ysgrifenydd Rawlins,....................368 Anerehiad at y Pareh. James Griffitbs,........ 369 Galar ar ol merch a phriod hoíf,.............. 369 Galareb ar ol Evan E. Jones,................. 369 Lljneliau cyfarehiadol,...............-.......37-0 Ygwlitliyn,.................................. 370 Llinellau ar farwoladth baban &c,...........370 Englyn ar farwolaeth Elinor,................. 370 Araílar farwolaeth J. T. Morgan,............ 370 Arall ar farwolaeth Edward Morris,..........370 LliuelJau i'r anwyl Thomas,..................370 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gyffredmol Eglwysi a gweinidogion Efrog Newydd,............................ 370 Cyfarfod agoriadol yn Pomeroy,..............371 Bëtbl G^mideithas Gymreig Radnor,..........373 Ychydig o hanes mordaith,...................372 Damwain yn Pike City,......................373 Llytlryrau cymeradwya«th y Parch. E. Evans, 373 Urddiad gweîuídog yu Bearer Meadow,...... 374 Agoriad cáj>el newŷdd Florence,............. 374 Beibl Gym'deithas Fish Creek a Bangor,......375 Cyfarfod chwẃterol Canolbarth Ohio,........375 Ganwyd,..................................... 376 Priodwyd,...................................376 B u f a r w,..................................... 3 76 Marwolaeth Mrs. Esther G. Griffiths,.........379 Damwain,...................................379 O CineinnatL................................379 Urddiad gweinidog yn New York,............£379 HANESIAETH DRAMOR. Ctmrtt. Y Parch. James Griffiths,..................380 Marwolaeth y Pareh. J. Williams,—Marwol- aeth y Parch.W. H. Bonner,—Prif destyn galar Cynru,-Abermaw,-Tysteb Dr. Rees, —Ystalyfera,—Dyffryn Taf,—Bala........ 380 REMSEN,N. Y.: ARGRAFFWYD GANROBERT EYERETT. P«8TAGK.—8:eEt8p€rqaarter,payableinadTance.