Skip to main content

Cyf. 30, Rhif. 11. T A C H W E D D, 18 6 9. RlIIF. OLL 859. "YMnDIDDANION GWHINIDÖGION A PIIREOETH- WYR YN Lü HYUWEUAD A THEUl.UOrlDH." (Darllenwyd hwn yn Njrhyfarfod Chwarterol Dinbycb a Flint yn Nghaer. yn'Ngwánẁyn. 1863. f'all fod rhai peth- au ynddo ÿn gyfaddás ì'r ddwÿ ochr i'r Ẅerydd.) Y mae gweinidogion yn ylnweled Haẃer â tlieuluoedd yn eu cyìch cartrefol, ac yn eu teìth- iau achlysurol ; ac í'elly yn cael cyfîeusterau i ymddiddan llawer. öwel pob un sydd yn ineddu ychydig o'r peth gWerthfawr hẅnw-=- synwyr cyffredin, fod o bwys luawr cadw yr ymddiddanion yn gyson ag anrhydedd uchel y weinidogaeth. Gofala y dyn hwnw sydd a nod mawr ei fywyd yn eglur o fiaen ei lygaid, ac yn agos at ei galon, na ddy wed ddim mewn teuluoedd sydd yn debyg o dynu i lawr, ac andwyo ei lafur egniol yn yr areithfa. Nid wyf yn meddwl y gall gweinidogion fod yn berffaith yn hyn, ond dylent ymgyraedd at hyny, onite cant hwy eu hunain, eu heglwysi, a'u henwad niwed mawr. Wrth ddarllen hanes by wyd y gweinidogion sydd wedi bod ar y maes, ac wrth ymdrafod â'r rhai sydd yn awr ar y maes, yr wyf yn credu yn ddiffuant eu bod yn ddosparth tra boneddígaidd eu hyspryd, a'u bod yn frodyr anwyl i'w gilydd. Ond yr wyf wedi clywed,ac wedi sylwi, fod ychydig o bryd i bryd yn poeni y frawdoliaeth trwy (a dyweyd y llei- af) fod yn anochelgar yn eu hymddiddanion. Ychydig yw eu nifer ond y maent yn boenus íawn. Y maent wedi disgyn eíallai yn ddiar- wybod iddynt eu hunain at " ofer-siarad." Gellir aralleirio geiriau P'aul wrth Titus am danynt, "Canys y roae Ilawer (neu yn hytrach rai) yn anufudd, yn ofer-siaradus, yn dwyllwyr roedd- yliau, yn enwedig y rhai o'r " gweinidogion a'r pregethwyr siomedig. Y maent wedi eu sioini am danynt eu hunain yn eu heglwysi, ac yn eu henwad. Gellir dweyd am y gweinidogion gwedâwon hyn, sef gweddwon o eglwysi, fel y dywedodd Paul am ryw ddosparth o weddwon tymhorol, " Y ìmtent yn dysgu bod yn segur, gan rodi'o o amgylch o dy i dy; ac nid yn segur yn unig, ond hefyd yn img-aitiradus, ac y& rhod'resgar, gan adrodd pethau nid ynt gym- wys." (1 Tim, 5: 13). Y maent yn "adrodd prthau nid yntgymwys" i>___ì .^. \i?,*...:.i,„,.,.,ni ydyw i weinidogion ddyfod yn destyn yr ym- ddiddan. Diclion eu bod yn enedigol o'r gym- ydogaeth hon,neu w'edi.bod yn gweinidogaethu ynddij neu wedi bod yn lletya gyda'r teulu pan ar daith trwy y Ile. Ond gol'ala y dosparth siomedig hyn am dynu oddiwrthynt bob clod beth bynag, os na chymerant arnynt fod yn saith mwy hysbys o honynt nag ydynt, er rnwyn eu cyhuddo o ryw ddrygedd a bai. Oa canmolir ambell i uu am bregeíhu, ateba Mr. Ymwelydd Siomedig, " Ie ond pregethau rhyw un arali ydynt. Y mae ganddo go' da, a llais a thafod, a dyna i gyd ! " Os canmclir ei ysgrií'au a'i lyfrau, ateba, "Ie cyfieithiad bob gair wel- wch Chwi!" Neu os canmolir ei gymeriad, "Pw! un ffals iawn ydyw. Hen dyrant garw ydyw yn yr eglwys. Un cas iawn ydyw gartref. Y mae fel hyn ac fel acw! " Rhywbeth yn yr yspryd yna y siaradant am eu brodyr. Dy wed yr enwog Wesley pan yn gosod i lawr ddyledswyddau pregethwyr ei Gyfundeb ef, "Na ddywedwch ddrwg am neb, onitefe fwyty eichgeiriau chwi yn enwedij', fel cancr: cedwch eich meddyliau yn eich mynwes eich hun, hyd nes y deuoch at yr un y perthynant iddo." A phan y rhydd "Gyfarwyddiadau er cyraedd undeb agosach rhwng y pregethwyr," dywed, "Na foed iddynt un amser siarad yn ddiystyr- llyd am eu gilydd mewn un modd. Bydded iddynt amddiff'yn cymeriadau eu gilydd yn mhob peth mor bell ag }T gallont gyda chyd- wybod dda. A boed iddynt ymdrechu yn an- rhydeddus, i ddyrchafu y naiìl yn fwy nag ef ei hun." Adroddant bethau "nid ynt gymwys" am Eglwysi. Y mae cymeriadau eglwysi o bwys fel cymeriadau personau, ond y mae rhai yn cymeryd hyfdra enbyd arnynt. Gwnant yr anghydfod lìeiaf yn wrthryfela ac ymbleidio echryslon. 0 dan ffug deimlo dros y gweinidog a thros grefydd, rhoddant rhyw olwg ddu iawn ar ddisgybliaeth yr eglwys. Geiriau cyffredin yn eu genau ydyw "Eglwys falch, Eglwys fe.ld w, Egl wys ddiog, Egi wys gybyddlyd." Nid ydynt hwy beth bynag yn cymeryd y ffordd mwyaf effeithio] i wella yr eglwys o'i bai, ond y maent yn creu anghariad ac oerfeìgarwcli mawr rhwng egiwysi a'u gilydd. Ac y maent yn adrodd pethau"nid ynt gymwys" am eu ìL'.ìàir-tiäl Ijìmìíi».nr. ar Ẁi8 bob sviiiudiad»