Skip to main content

Y CENHADWÌ! AMERICANAIDD. Cyf. 30, RniF. 9. MEDI, 1869. EniF. oll 357. PABHAD MEWN GRAS. Am hyny gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y inae genym heddweh tuag at Dduw trwy ein Hargíwydd lesu Urist. Trwy yrhwn y cawsom ddyl'odfa trwy tt'ydd Ì'r gras liwn yn yr hwri yr ydym yn sefyli ac yn görfoloddu <laù obaith gogoniant Duw.—ÌUiuf. î>: 1, 2. Y mater pwysig a roddwyd i mi i draetliu arno lieddyw yw " Paiuiad mews Gras." Nid wyf yn ystyried íbd ynof gymwysder i drafod pwnc ag y mae prif feddylwyr yr oesau yn gwahaniaethu yn eu barn o bertliynas iddo. Ond gwnawn ein gorau yn ol yr amgylchiadau. Ni cheisiwn ddyweyd dim er boddio plaid o bobl, ond ymdrechwn edrych arno yn fanwl yn ngoleu y Beibl. Nid oes neb o ddarilenwyr ystyriol llyfr Duw îiad ydynt yn credu yn wirioneddol y bydd i'r Cristion a barhao yn ffyddlon hyd y diwedd fod yn gadwedig. Mae pawb y honom yn cyd-gyf- arfod yn y fan hon. Ond y'cwestion mewn dadl yw, A ydyw pob cristion gwirioneddol yn par- hau felly hyd y diwedd ai nad ydyw ? Mae yn wir fod genym hanes am rai wedi bod dan argyhoeddiad dwys ae wedi gwneud proffes gyhoeddus o grefydd yr Arglwydd Iesu Grist, ac wtdi hyny yn cilio ymaith i golledig- aeth yr enaid, megis Judas Iscariot. Ond nid yw ei fod ef yn cael ei gyfrif yn un o'r deuddeg yn un sicrwydd ei fod wedi profi cyfnewidiad grasol ar ei gyfiwr. Na, dywedodd yr Iesu, " Y íhai a roddaist i mi a gedwais, ac ni choilwyd o honynt ond mab y golledigaeth." Ioan 17: 12. Gelwir Judas mewn man arall "yn ddiafol," neu wrthwynebwF, ac yn un nad oedd yn credu. A toeibion y golledigaeth ydyw pawb nad ydynt yn credu yn Mab Duw, "Yr hwn nid yw yn eredu a ddamniwyd eisoes." Dangosir yn eglur yn yr Ysgrythyrau y dich- on dynion fyned yn mbell iawn mewn pethau erefyddol ac eto yn amddifad o ras cadwedigol yn yr enaid. . Am y rhai hyn y dy wedir " Y maent yn proffesu yr adwaenant Dduw; eithr ar weitbredoedd ei wadu y niaent." "A cban- ddynt rith duwioldeb, eitbr wedi gwaduei grym hi." " Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnw, Arglwydd, Arglwydd, oni phrophwyd- ásom yn dy enw di î ac oni fwriasom allan gytìireuliaid yn« dyenwdi? ac oni wnaethom 17 wyrthiau lawer yn dy enw di ?" "Ac yna yr addefaf wrthynt, Nis adnabum chwi erioed." Yr hyn a ddengys yn anwadadwy na buont erioed yn gywir ganlynwyr yr Oen, na fuont erioed yn wir gyfeillion i Iesu Grist. Ni ddy- wed Crist wrthynt y dydd hwnw, ei í'od wedi eu hadnabod unwaith fel ei gyfeillioh ac iddo drachefn eu gwrthod, iddynt fod unwaith yn bobl briodol i Dduw ac wedi hyny syrthio ym- aith, iddynt uuwaìth gael maddeuant ac wedi hyny iddynt dynu yn ol, iddynt unwaith gael crefydd ac wedi hyny iddynt ei cholli. Ond nad adìiabu efe lucynt erioed. Pa faint bynag o wybodaeth, sel a medr a gafodd y gau broph- wydi a'r proffeswyr twyllodrus hyny, ni ddarfu iddynt eHoed gael gicir grefydd. Gwelwn gan hyny ein bod ni yn agd¥ed t fethu yn aml trwy farnu yn allanol a chymeryd rhyw beth tebyg i ras yn lle gwir ras, a uywed- yd fod dyn wedi colli ei grefydd, i^an mewn gwirionedd na fu y fatli beth erioed yn ei gal- ön. Wel îe, medd rhyw un, mae ,yn sicr fod rhai wedi syrthio oddiwrth ras. Oes. Ond cofiwn nid gras yn yr ystyr o grefydd bersonol a feddylir un amser yn y Beibl, pan y sonir am rai wedi " syrthio ymaith iddiwrth ras." Obleg- id mae llawer iawn o betliau heblaw crefydd bersonol, neu gyfìwr cyfiawnhaol y pechadur ger bron Duw, yn myn'd dan yr enw gras. Mae y gair gras yn golygu weithiau Iachawd- wriaeth dymhorol, neu waredigaeth o gyfyng- âer. Dyma a olygai Ezra pan y dywedaì, "Aa yn awr dros en}rd fechan y daeth gras oddiwrth yr Arglwydd ein Duw i adael i ni weddill t ddianc." Golyga gras hefyd holl ddaioni y Duw mawr, i fyd o ddjmion anhaeddianol, trwy ras y cawsom ein bodolaeth, ac y cynelir ni ar bob moment. Rhad rodd, neu ffafr heb ei haeddu, ydyw yr. oll a dderbyniwn o law yr Arglwydd. Mae yr efengyl liefyd yn myned dan yr enw gras. Dywedir, " Oblegid nid ydych chwi dau y ddeddf, eithr dan ras," hyny yw dafî oruch- wiliaeth fendigedig yr efengyl. Cyfundrefn drugarog a haelfrydig yr efengyl hefyd a olygir yn y geiriau hyny. "Chwi a aethoch yn ddifydd oddiwrth Grist, y rhai ydych yn ymgyíìawnhau yn y ddeddf, chwi a syrthias- och iymaith oddiwrth ras." Pwy oedd y rhai; hyn? ai gwir Gristionogiou oeddyntî Nage^