Skip to main content

Y CENIIÄDWE ÂIERICAMIDD, Cyf. 30, Riiif. 8. AWST, 18C9. Rhif. oll 356; G W E R S l A R IIANES C R I S T. GAN Y PARCH. R. G. JONES, UTICA. ẀÎDYDD A THEMTIAD CRIST. MATT. III. 13—17, a'r IV. I—11; MAKK I. 9—11; LUC III. 21—23; ÌOAN Y mae deunaw mlynedd o fywyd Crist wedi ei adael mewn hollol ddistawrwydd, fel nad oes genym ond dyfalu pa fodd y treuliodd ei amser o'r adeg y collwyd ef gan Mair a Joseph pan yn ddeuddeg oed liyd nes y daeth at íoan i gael éi fedyddio. Gwirfod traddodiad yn dyweyd cryn lawer o betliau digon anhygoel am dano yn yr adeg hono ; ond ŷr oll a ddywed yr ys- grythyr y\v, "Ac efe a aeth i waered gyda hwynt ac a ddaeth i Nazareth ac a fu'ostyng- edig iddynt." Gan nad yw yr Tspryd Glân ẃedî dyweyd ychwaneg am y cyfnod hwnw rhaid i ninau fyned heibio at yr adeg y mae yn dÿfod i'r golwg. Mae yn amlwg nad er ei fwyn ei hun ond er ein mwyn ni yr oedd Crist yn byw yn y byd. Matli ó brawf yw ein bywyd ni, ond esiampl oedd ei fywyd ef. Cuddiai braidd bob amser ei ragwydodaeth, ac ym- ddengys fel yn cyfarfod a phob amgylchiad yn ddigwyddiadol er bod yn debyg i ni. Cwestiwn pur naturiol fan ynia yw, Paham y cymerodd Crist ei fedyddio? Oblegid fel y sylwa Olshausen, "Mae bedydd Crist gan Ioan y'n bur hynod. Canys yr arferiad yw i'r lleiaf gael ei fendithio gan y niwya'f. Heb. 7: 7, ond yna yr oedd yri wahanöì. Mewn bedydd ym- d'dengys un fel y bëdyddiwr a'r llull fel y bedydd- yddiedig, ac y mae y bedyddiwr yn codi y bed- y'ddicdig i' egwyddorion ei fywyd ei hun. Ond riîd yw yn amìẅgpa fodd y gall ý gwanaf godi y cryfaf i'w safle ei hun. Te'inl'ai Ioan yr an- mhripdoldeb o i Grist gael ei fedyddio ganddo ef, a chyffesai fod arno ef angen bedydd uwch' gan yr Iesu." Mae amryw atebion wedi eu rhoddi i'r gofyniad. Yr oedd Crist wedi ei wneuthur yn bechod drosom ni, am hyny yr oedd yn rhaid iddo ymostwng i fedydd yr hwn sydd arwydd glanliad fel rhyw bechadur yn y byd yma. Tebyg mai by'n a olygai Crist wrth ddyweyd fod yn rliaid cyflawni pob cyíìawnder, sef cydnabod cylìawnder Dow yn ei waith yn cyl'rii' pob dyn yn aíian bc mewn angen am gyfiawnhad. Yr oedd ganddo hefyd amcan ytí. ddiau i gondemnio yPhariseaid hunan gyfiawri y rhai yn eu herbyn eu hunain a ddiystyrasant gynghor Duw heb en bedyddio ganddo. Ond ymddengys mai un amcan mawr oedd gan Grist wrth gael ei fedyddio oedd cael ei dderbyn i'r offeiriadaeth. Yr oedd Ioan yri offeiriad gan ei fod o deulu Aaron. Yr oedd teulu Aaron -wedi eu dwyn i mewn neu eu neillduo i'r offeiriadaeth trwy fedydd. A Moses a ddug Aaron a'i feibion ac a'u golchodd hwynt â dwfr Lef. 8: G. Perthynai Crist i Iwyth arall am yr hwn Iwyth ni ddywedodd Moses ddim tuag at offeiriadaeth. Yr offeiriaid yn unig" oedd a hawl i ddysgu yn gystal ac aberthu.- Felly wrtli ymostwng i í'edydd am yr hwn nid oedd yn sefyll mewn angen cafodd Crist ei wneuthur yn offeiriad yn ol urdd Melchizedec. Mae esianipl Crist yn ymostwng i fedydd Ioan yn dangos ei fod yn gosod pwys neillduol ar OTchytoyn Duw, a dylai y rhieni hyny a esgeulusant fedyddio eu plant grynu yri éu lle rhag eu bod yn efelycliu y Phariseaid anufudd yn hytrach na Christ. Bu peidio ufuddhau i fédyd'd loan ýn rhwystr i'r Phariseaid adnabod Crist, Ioan 3 : 5, ac yn foddion eu dinystr yn y diwedd. Felly eto mae y rhai a esgeulusant ddyledswyddau hawdd eu cyflawni ar y dybiaeth eu bod yn ddibwys yn bur sicr o amddifadu eu' hunain o lawer iawn o freintiau a chysuron crefydd. Gwel pob darllenydd fy mod yn cyf- eirio at rieni ydynt yn credu fod bedyddio bab- anod jnbeth ysgrythyrol, o'r hyn nid oes yr' amheuaeth lleiaf yn fy meddwl. Nid oes dim yn yr holl hanes yn rhoddi sicr- wydd i ni yn mha ddull y cafodd Crist ei fed- yddio. Yr wyf yn gwbl argyhoeddedig nas gellir penderfynu dull bedydd oddiwrth ystyr y gair a ddefnyddir yn gyffredin yn y Groeg i'w osod allan sef Baptizo, gan fod hwn yn cael eu ddef- nyddio mewn amryw ystyrion, dim Uai na chwech a dengain. Dyma rai o honynt—suddo' i inewn, gorchuddio, goliwio, lliwio, trochi^ suddo i'r dwfr, golchi, tymeru, tywallt, glanhau. Gwel Gale 78—88; Booth vol. 1. 64; Cox 44— 51; Rylands Appendix 3—5. Dyma rai o'r prif awdwyr dros fedydd trwy drochiad,ac addefant lu mawr o ystyrion i Bapto a Baptizo heblavr' trochi. Ofer gan hyny yw ymholi â geiriatî1