Skip to main content

C7*1L Y CENHADWB AMERICANAIDD, Cyf. 30, Rhif. 7. GORPHENAF, 1869. Rhif. oll 355. PREGETH. GAN Y PARCH. WM. WILLIAMS, HIRWAEN, ALEltDARE. Cyf.\ î'r Cen. trwy J. S. Griffiths, Cincinnati. Job 19: 28. Cánys gwreiddyn y mater a gaed yáof. Mae achos Job neu y digwyddiadau a'i goddi- ẁeddodd yn anhawdd eu deall. Mae rhyw ddirgelwch yn perthyn i'r driniaeth a gáfodd éf dan ragluniaeth D'uw. Paham y caniataodd Cyfiawnder i gymeriad mof bur gael ei drin mor chwerw. " Yr oedd Job yn ofni Duw ac yn cilio oddiwrth ddrygioni." Yr oedd ef yn drugarog wrth y weddw a'r ymddifaid, yn garedig a haeliohùs at yr anghenog a'r tlaẃd. Wele y dyn goreu yn ngwlad y dwyrain yn cýfarfod a'r colledion trymaf yn amgylchiadau bywyd, y siomedigaethau mwyaf mewn cyfeill- ion a pherthynasau, y digwyddiadaü mwyaf galarus allasai gymeryd lle mewn teulu. Di- oddefodd gystudd blin a phoenus' yn ei gorph. Aeth mor galed amo fel y dywedodd"y dewisa^ ei enaid ymdagu, a marwblaeth yn fwy na 'i hoedl." Job 7: 15. Nid ymddeugys fod Job yn ymwybodol ei fbd yir euog o bechodau ysgeler' rhagor dynion eraill, a'i íbd yn nod i saetliáu yr Hollaîluog ar gyfrif íbd ei ddrygioni yn fwy nac eiddo pobl eraill. Fel arall yr oedd hi. Fe ymddengys ei fod ef yn well carictor na phobl ei o'ës yn gyffredin ; er hyny mae efe yn cael ei drin yn arwach na neb o bonynt. Barnwn i'r Arglwydd wneud enghraifft o Jób i wasanäethu achos ei bobl hyd ddiwedd arh^ef.' Nìd oes neb ond yr Arglwydd yn gwybod faint o 'gymhor'th fií ac a fydd tywydd Job i blant yr Arglwydd yn eu hadfyd a'u trallod. Cafodd ef y fraint o weled mai llaw yr Arglwydd gyffyrddodd ag ef; yn ei holl dywydd garw i gyd, cafodd ffydd i ymddiried yn yr Arglwydd pan oedd ef yn ysgrilenu peth- au chwerwon yn ei erbyn. Cafodd ras i gyf- iawnhau Duw yn yr lroll dríniaeth fu arno. Mae efe yn cwyno oblegid caledweh ei gyfeill- ion tu ag ato. Dywed y dyìasent ofyn idd- ynt eu hunain " Paham yr erlidiwn ef? Canys gwreiddyn y mater a gaed ynof." ]Äue gwreiddyn pan y duihyddir ef íbl ffugyr lo yn golygu gwaelod neu wraidd mynydd, syl- faen ty, ategiad neu gynalìaeth tinrhyw beth. Rhanau isaf unrhyw beth megys gwreiddyn pren. Tuedd neu egwyddor dyn. Darllen. rhai y fra wddeg fel yma " gwreiddyn duwiol- deb a gaed ynof." "Neu sylwedd duwioldeb a gaed ynof." Cynygiwn ddau beth i sylw j darllenydd oddiwrth y testun. I. Bod gwir grefydd i fesur mwy neu lai, yir cael ei phrofì yn y byd hwn. II. Ei bod yn dal ei phrawf. I. Bod gwir grefydd yn cael ei phrofi yn y byd hwn. 1. Gan ddynion pechadurus. Mae dynion yn" profi eu gilydd. Gwelir y duwiol a'r annuwiol yn cael eu cyíìogi gan yr un meistr. Dẅy for- wyn a dau was, un o honynt yn dduwioì a'r llall yn annuwiol, a'r gweision yn amrywib yn yr un modd. O'r oehr arall dichon i'r morwyn- ion a'r gweision fod yn grefyddol a'r meistr a'r feistres yn annuwiol. Wele egwyddori'oh yn myned i gyffyrddiad a'u gilydd a fyddant yn sicr o effeithiìo ar eu gilydd. Mae y duwiol a'r annuwiol yn gwasanaethu yn yr nn ty, yn" cyd gysgu, bwyta a gweithio gyda eu gilydd. Beth ddaw o honynt tybed? Mae annuwioldeb a chrefydd trwy y gwahanol gymeriadau yn ^ym- osod ar eu gilydd. Pa ochr garia y dydd tybéd ? Crybwyllwn ddau enghraifft lle gwelir crefydd yn enill y goruehafiaeth. Yn y llances fechan hono gaethgludwyd o wlad Israel gan filwyr brenin Syria, yr hon oscdwyd i wasanaethu ar wraig Naaman tywysog llu y brenin. Israeliad yn wir oedd hon; merch ieuanc o real stamp oedd hi. Yr oedd Naaman yn y gwahanglwyf yn y cyfamser. Ebe hi, "O na byddai fy meistr gerbron y prophwyd sydd yn Samaria, efe a'i hiachai ef o'i wahanglwyf. 2 Bren. 5: 3. Rhoddwyd cymaint ymddiried yn nhystiolaeth y llances fel yr anfonodd brenin Syria at frenin îsrael yn nghylch iachâd y tywysog. Fe ym- ddengys fod dau beth yn nghymeriad y ferch fechan ag oeJd yn gweithio yn dda. Sef ei bod yn arfer dweyd y gwir. Peth gwerthfawr mewn crefyddwyr yw dweyd y gwir doed a ddelo, a pheidio arfer dweyd celwydd dan un- rhy w amgylchiad. Yr oedd ynddi beth dym- unol arall. Sef cydymdoimlad â'i meistr cybtuddiol, a dymuniad eryf am adferiad ei