Skip to main content

ll"M" *-"^—€ «aBfti 1869, CYJB\ XXX. î£lii£ e. nli i 33 od y# enaid h.«t> -wybodaetli nid jrw dda. CYNWYSIAD. BUCHDRAETHODOL. Y Parch. D. Rees, Llanelli, gan S. R.,........161 CREFYDDOL. Pregeth angladdol y Parch. D. Rees, Llanelli, 162 Bywyd Sanctaidd,............................ 164 Gwersi yn Hanes bywyd Crist,............... 167 HANESYDDOL. Hir dawelwch a llonyddwch yn Nghynara,-----M3 AMRYWIAETHOL. R. Ddu o Wynedd at y Parch. D. M. Davies,~. 171 Ysgol Sui yn Teunessee,..................... 173 Y Gyiudeithas Yinfudol G}'»îreig,............ 175 Cymeradwyaeth yr Eglwys Anaibynol Gynireig yn Mahauoy City i'r ParcLu R. D.Thonias,— 175 Tystiolaeth ychwanegol,..................... 176 Pythefnos yn Detroit, Mieh.,.................176 Lllythyr i'r Cenhadwr oddiwrth J. S. firif- fitbs, Cincinnaui, Ohio,....................177 Colegdy Newydd Aberhonddu,............... 177 BARDDONOL. Dinas yn «ael ei llyncu gan y môr,............ 178 Can—Paid byth a gwadu iaith dy fam,........178 Marwolaeth Parch. J. Walters, Yytradcynlais,. 178 Cyngherdd y gwlaw,......................... 178 Englyuion i'r ddafad,................-.......178 Fy nith,..................-.................. 179 €entìgen,..................................— 179 Y Gwanwyn,................................. 175 HANESIAETH GARTREFOL. ürddiad gweinidog yn Birmingham,-----.......180 Ymadawiad Gw eiuidog,...................... 180 JEglwys Gyn. Gymreig Milwautee»........... 180 Cyfarfod Chwarterol Dwyreinbarth Ohio,___181 Cyfarfod Chwerterol Canolbarth Pennsylfania, 181 Damwain,...................................183 Beibl Gymdeithas Waukesha,................ 183 Beibl G}Tndeithas Portsmouth, O.,...........183 Beibl Gymdeithas Williamsburgh,............ 184 Llythyr cymeradwyaeth y Pareh. David Price, Newarh, Ohio.,............................184 BigRoch..................................... 184 Glendale, Wiseonsân,.........................184 Marietta, Ohîo,..............................185 Capel Newwdd yr Annibynwyr yn Johnstown, 186 Dawn, Mo,................................... 186 Cofiant Mr. Ellás Roberís, Deerfield,..,-..--. 187 Ganwyd, .................................... 188 Priodwyd,........................„..........188 Bu farw,..................................... 189 Rheilffordd y Mòr Taweleg,—Cotwan,—Y enŵd gwenith yn Australia,—Y enwd ffrwythydd, —Gen. Sichles,—Indiana,—Y ddwy Gyman- fa yn New York,—Y Pareh- D. S. Jones o Gastellnedd, — Miss Rees wedi eyrhaedd Ameriea,................................... 190 Marwolaeth trwy dân yu Gold Hül, Nevada,.. 190 Gomer, swydd AHen, Ohio,..........,.......191 Cyfarfod Diw^^giadol yn BroWntownship,.....191 Y Pareh. D. Roberts « Gaeraarfon,...........191 Eglwys Gynulleidfaol A shland, Pa.,.......... 191 CYMRÜ. Ynys Meudwy,—Mountain Ash,—Manion o Fynwy, — .Saleru, Pengarn, — Y Parch. H, Rees, Ystradgyniais,....................... 192 Marwolaethau yn Nghymru,.................. 192 PERORIAETH. Addoliad,.................................... 192 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD ÜAN ROBERT EYERETT.