Skip to main content

Jl 9 V 7} . CYF. XXX. ICENH íìhif: 5. Bod y-r ertaid. heb wytoodaetli nid yw dda. CYNWYSiAD. CREFYDDOL. Pregeth gan y Parch. J. T, Lewis, Oshkosh,~ 129 Gwersi yn Hanes bywyd Crist,............... 130 Dìwygiad hanerog,.......*................... 133 Y modd i wneud «in eyfarfod gweddi yn ddyddoroL,................................. 135 HANESYDDOL. Anhawsderau i sefydliadau daioirns Duw i gynyddu,.................................. 136 AMRYWIAETHOL. O Lundain i Bombay,........................ 138 Yr Arlunydd Leonardo a Swper yr Arglwydd, 141 L<k>sgiadTŷaLot,........................... 143 Ai yr Annibynwyr Cymreig j'n America,.....144 Cyfraniadau î gynorthwyo ein brodyr yn Nghymru,.................................145 Gwin y Cymundeb........................... 145 Annie íach,......... ........................ 146 Atebion yn nghyich Missouri,................ 147 Gruffydd Risiart at Thomas Roderiek,..~.-----,.„ 149 BARDDONOL. Y"Temlwyr Da^"...........................149 Cân i'r Gobeithlu,,........................... 159 DaubenillFr Beibl,.......................... 150 Hiraeth am fy mrawd,.......................150 Ar farwolaeth Aliee Louiza,................... 151 Anerchiad priodasoL................-........ 151 Centigen,.................................... 151 HANESIAETH GARTREFOL. Poaüand, Maine,............................. 151 Ymadawîad Gweìnidog,...................... 152 Anrhegion i weinidog a'i briod wrth ymadael aNewYork,............................... 152 Cyfarfod Chwarterol Prospect,................ 153 Cymanfa Coed Poeth yn 1868,................153 Testimonials of Rev. David S. Joues, Neath, \ South Wales,.............................. 153 \ Tysteb Dr. Rees, Aberfcawe,.................. 154 (, Beibl Gymdeithas swydd Lewte, N. Y.,.......155 i Beibl Gynideithas sẅydd Licking, O.,........155 < Donation,.................................... 156 £ Galwad i weinîdog, y Parch. D. Jones, Hermon, 156 l Donation,.................................... 156 < Ganwyd, ....................................157 \ Priodwyd,...................................157 Bufarw,..................................... 157 Marwol&eth y Parch. Humphrey Hughes,....... 158 Btr Goftantaü. John G. Thomas, Johnstown,.............— 158 Mrs. Mary Brateael, Morris Run,........-.. 158 Wm. H. Williams, Oshhosh,............... 159 Mrs. Jane Williams, Cambria,.............. 159 Mrs. Elizabeth Jones, Steuben,...............159 Cuba,—Y Bostfeistres v~an LeW,—Gwelliant y 15fed,—Damwain ar Reilffordd yr Afon Ddu, 160 HANESIAETH DRAMOR. > Yr aehes erefyddol yn Ysbaen,............... 160 l Dr. Iivingstone,............................. 160 ì Cyfarfod Chwerierol Arfon,.................. 160 ^ Yrymfudiaeih i America,.................... 160 ì Marwolaeth y Parch, W. C. Williams,........160 í Marwolaeth y Parch. D. Rees,................ 160 \ Mr. Wm. J. Williams, Capel Garmon,......,. 160 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.