Skip to main content

a& n $ sagQ. Bod yr enaid iieb wy£>o<ìaet!h. iiid. yw dxla,. C YNWYSIAD. BUCHDRAETHODOL. i Y diwedönr Barch. Jolin Williams, Harrison, ì Ohio,...................................... 97 | CREFYDDOL. \ Pregeth gan y Parch. J. T. Lewis, Oshkosh,.. 98 I Marwolaeth y Saint, gan y Parch. J. Lewis, j Henllan,................................... 99 \ Gwersi ar Haues Crist, gan y Parch. R. G. t Jones, Utiea,.............................. 102 > AMRYWIAETHOL. Dsrwest,..................................... 103 j Gohebiaeth o'r Hen Wl&d,................... 107 l Llythyr dyddorol o Gymru,.................. 110 ì Llythyr âyddorol arall o Gyrnru,............. 113 > AtEglwysi Annibyuol Ohio,................. 115 \ BARDDONOL. I Teimlad galarus o ütica ar ol y Pareh. Wm. Rouerts, ................................... 115 \ Deweh adref, fy nhad,........................ 116 \ Darfuyrhaf,................................. 116 ; Yr Awen Gymreig,........................... 116 > Marwolaeth priod Aìí Morydd,...............116.1 Eira gwyn,.................................. 116 > Hcu wlad fy nhadau,......................... 117 \ Penìîlìon ar farwolaeth Mra. Mary Owens,-----117 Penillion Amrywiol,......................... 117 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeitlias Feiblaidd Cincinneti,............118 Beibl Gymdeithas Bradford,.................. 118 Beibl Gymdeithas Waterville, N. Y., am 1868, 119 Be?bl Gymdeithas Waterville am 13369,........119 Diolchgarwch i Eglwys Utica,................ 119 Cydnabyddiaeth ddiolchgar,.................. 119 MarWolaeth Mrs. Mary Owens, Cattaraugús,,. 119 Donation,.................................... 120 Sefydliad Eglwys ac Urddiad Gweinidog,.....121 Surprise Party,..............................121 Diwygiad crefyddol yn Radnor,.............. 121 Beibl Gymdeithas Oshkosh,.................. 122 Aarheg i Risiart Ddu o Wynedd,............. 123 Ganwyd,..................................... 125 Priodwyd,...................................125 Bufarw,.....................................125 Mrs. Mary Griffìths, Remsen,.................127 Caredigrwydd a Donation, ..^..,............... 128 Donation,.................................... 128 Parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus,...... 128 Marwolaeth y Parch. Henry Rees, Liverpool,. 128 Newfoundland, — Cuba, — Ein Llywydd new- ydd,—Yögrif y dadgysylltiad,............... 128 REMSEN, N. Y.î ARGRAFFWYB GAN ROBERT EYERETT.