Skip to main content

á m îi & w ir ♦ Bod yr en.a,id heto -wyfeodaeth. nid. yw dda. CỲNWYSIAD. BUCHDRAETHODOL. 5 Adgofion. > . Y Parch. Wm *Willîams, W«ern,............. 1 ■ CREFYDDOL. 1 'Cyfarchiad byr arddcchreo'r flwyddyn,........ 4 \ Y Sabboth«a wnaethpwjd er mwyn dyn,..--___5 ì Aràefcharyr Ysgol öabbothol,.......,.......... 7 ì HANESYDDIAETH. i IWal yn tchalo dros y Waldensiaid,v........ 9 l AMRYWIAETHOL. . \ Treniar y flwyddyn 1868,......................... 12 5 Fy yniweüad a Chyrnru,....................... 13 > Goliebiaeth o Mînuesota,......................15 > Gwin y Cymundeb,........................... 16 l Jíi ddaeth yr amser,..».,.......................18 | BARDDONOL. ;Rhyddid yn buddngoliaethu,.-................ 19 > Teimlad uiam,.................*.............. 19 ì Fy mnm,............ ..................,.»■«..,, 19 s Tragywyddolrwydd Dhm%..................... 20 ? Ensíyn, .. — .,.--....................,,.,.... 20î Bedd-argraff,.................*................. 20ì PenilHon i'r meddwl,.....................___ 20 ? HANESÍAETH GARTREFOL. i Ymweliad ag Ohio,...........................S0 * Gohebiaeth o Missouri.,..___,................23 Cyfarfod Ysgol Lawrenee Street, Cincinnati, O., 24 Cymanfa Ddfrwestol Gymreig talaeth Efrog Newydd,.................................... 24 Ffurfiad Eglwj's yn Eingston, Pa.,-........... 25 Urddiad gweinidog,... —...............-.....25 Ymadawiad gweinîdog,................— -'--. 26 Gasgliadau at gapel Sonth Ebensbnrg,......... 26 Cy merad wyaeth,..............................26- Cofiant Mrs. Catharine Jones, Deerfield,...---. 27 Coíiant y diweddar Barèhédig Dr. William Rowlahds, Uüca,.-.........................27 Y Gydgynghorfa,......••-•i-.....-..........2S Ymddygîad annhrefnus Llywodraethfa Georgia, —Gwrtlidarawiad erchyll,....------..........28 Byr Gofiant i Richard Tudor, Iowä,...........28 Texas,..................„.................— .29 Gauwyd,.....-................................ 29 Priodẁyd,...................--.....-,........29 Bu farw,...........................,......,,., 3Q Cynyrch Califforaia,—Wisconsin ác Hlinois,— JSLausas,.....-.,............ -...-,--- - - - -. — 32 HANESIAETH DRAMOR. Ctmru. ' Etholiadau Cymru,-Ffrwydriad mewn gwaith gìò gcr Wigan,—Ymadawiad y Parch. W. Jones, Oenhadwr, i'r India,...............32; Marwolaeth&u,.,.............,,.......,.....32 REMSEN', N. Y.: ARGRAFFWYD GAN EOBERT EYERETT.