Skip to main content

Y CENHADWR AMERICANAIDD. Cyf. II. IONAWR, 1841. Rhif. I asstoötafóatíaítt. BYWGRAFFIAD DR. MORRISON, O C H I N A . Y gwr hwn ydoëdd y Cenhadwr Protestan- aidd cyntaf i China, a sylfaenydd yr Ysgol | Saesoneg Chincaidd yn Malacca. (Cymerwyc yr hyn a ganlyn o'r Drysorfa Efengylaidd am Ebrill 1835, a gyhoeddiryn Llundain.) " Yn ein rhifyn diweddaf rhoddasom hanes am farwolaeth alaethus y Cenhadwr ardderch- oghwn, yn nghyda'r sylw a wnaethCyfarwydd- wyr y Gymdeithas o hyny ; y mae ya awr yn orphwysedig arnom roddi talfyriad cryno o'i | nodweddiad, ac agor ger gwydd y byd Cristion- ogol ragdremiau o'r maes tra buddfawr, i'r hwi y gwnaeth efe antuiiaethau mawreddog trwy ei alluoedd sanctaidd a'i fywyd duwiol. Y mae | yn gysur tra rhagoröl i deulu a chyfeillion Dr Morrison, ac hefyd i'r rhai a deimlant ran yn nghynydd y Genhadaeth Chineaidd, fod ei fab hynaf—yr hwn sydd yr un enw ag ef ei hun— wedi ei hyfforddio mor dda a duwiol yn yr ef- engyl, a'i íbd mewn amry w ffyrdd wedi ei gyn- ysgaeddu mor dda a chymhwysderau i ddwyi yn mlaen wahanol orchwylion ei dad trangced- ig. Bydded i'r dyn ieuangc gobeithioi hwn gael rhan yn ngweddiau cyfeillion y Genhad- aeth, ar iddo gael ei gynal yn ddiysgog yn y ffydd Gristionogol, ac i ddechreuad mor dded- wydd Iewyrchu fwy fwy hyd ganol dydd.— Oddiwrth fod ei alluoedd a'i ddysgeidiaeth ar waith yn ngwasanaeth Crist yn China, y lles niwyaf a all ddeilliaw i'r Genhadaeth; ac os na farna efe ei bod yn ddyled arno ymroddi i waith y weinidogaeth, ei gynghor a'i gydweith- rediad fel llygolwr duwiol ac anogawl a fydc yn gynorthwy annhraethoJ, mewn amser i ddy- fod, i'r cenhadau a ddichon fyned yno i gyflawm gwaith apostolaidd ei dad. " Wrth droi at hanes Dr. Morrison, yr ydym y» cael ein hargyboeddi yn anwrthwynebol ei fod ef wedi ei godi gan Ragluniaeth i bianu y ffydd Gristionogol yn nhiriogaethau éang China •Buasai dyn o gymhwysderau cyftredin yn hollol annigonol i'r gorchwyl a gyflawnodd efe ; lly gaid holl ardaloedd cred oedd, saith mlynedd ar hugain yn ol, ar y bachgenyn yn myned all- an yn nerth Duw, at bobl o iaith ddyeithr a thafodiaith galed, gwlad-ddysg (politics) a chrefydd y rhai a guddid oddiwrth bawb ereill, i ddysgu iddynt ' anchwiliadwy olud Crist.'— Ond ychydig y pryd hwnw a edrychai ar yr antur yn obeitbiol, pan yr oedd llawer yn ed- rych arni gyda drwgdybiaeth ac ofn. Ond yr oedd y Cenhadwr ieuangc yn gweddio ar fod y sefydliad a nodid iddo ef gan y Cyfarwydd- wyr y cyfryw ag a fyddai yn mhoh golwg yn rlioddi cyflawn le iddo ef ymorphwys ar y Fraich Hollalluog. Nid oedd ef yn arswydo rhag yr anbawsderau mwyaf dychrynawl, ond byddai yn ymftrostio yn ei wendid fel y byddai i nerth Crist aros arno ef, ac ar waith ei ddwy-* law. Y cylch a nodid iddo ef a atebai i'w ddy^ muniadau mwyaf gwresog : China oedd y wlad yr hiraethai am fyned iddi; meddyliai am ei phoblogrwydd gorlawn, am ei gwrthwynebiad penderfynol i grefydd a llywod-ddysg, am yr enwogrwydd a fyddai yn y diwedd i lwyddiant y fath antur hyf a phcryglus: efe a aeth allan yn gynorthwy i'r Arglwydd yn erb)Tn ycedyrn. " Yn agwedd meddwi Dr. Morrison yr ydym yn canfod y p.rif gymhwysder ynddo i'w sefyll- fa ddyfodol i fod yn Genhadwr i China. Yr oedd ganddo wrolder ddigon i beidio â digaioni yn ngwyneb anhawsdra yr orchest? yr oedd ganddo ft'ydd yn addewid a gallu Jehofa i roddi iddo ef nerth i ymgyflwyno, heb un amheuaeth, i wneuthur y ddyledswyddorphwysedig: mewn gair, yr ydoedd yn addas i'w icaith a'i waith iddo yntau, yr hyn gymhwysder nis gall Cyfar- wyddwyr ein gwabanol Gymdeithasau fod yn rhy ofalus yn ei gylch wrth anfon eu cenhadau allan i amryw fanau. Galiuoedd eneidiol ac arferiadau cenhadau a ddylent gael eu hystyr- ied yn fanwl. Ni ddylid anfon i India neu China un a wnae y tro ond yn unig i sefyllfa îs. Nid ydym ni yn golygu wrth hyn mai y Cen- hadwr, oddieithr mewn ambell amgylchiad neiilduol, sj-dd i farnu drosto ei hun; canys ni ddarfu i un ymroi yn fwy na Dr. Morrison i ewyllys y Cyfarwyddwyr; ond yr ydym o'r farn nad oes un ddyledswydd yn fwy pwysig ar Gyfarwyddwyr y gwahanol Gymdeithasau, na nodi yn gywir yr amryw genhadau i'whan>