Skip to main content

CENHADWR AMERICANAIDD : YX CYNWYS BYWGRAFFIADAU, DÜWINYDDIAETH, Hanesyddiaetu Eglwysig a tìwladòl, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, YNGHYD A NEWYDDION AMERICANAIDD A THBAMOR HEFYD, CVFANSODDIADAU MEWN BARDDONIAETII A PIIERORÍAETH. CYHOEDDEÜIG GÄN WEINIDOGÄN YR EGLWY9Í CYNULLEIDFAOL. "BOD YR EMID HEB WYBODAEtfl SÍD YW DDA." CYFROL ií. ARORAFFWYD DROä V CYHOEDDWYR G*N n, w. ROBERTS, 5S HF.OL GENESEE.