Skip to main content

Y CENHADWR AMERICANAIDD. Cyf. I. RHAGFYR, 1840. Rhif. 12. AT OLYGWYR CYHOEDDIADAÜ CRÉFYDDOL Gan r Parch. CHARIiES O. FHVJíEt, ATHRAW DUWISIDBOL COLEG OBERLIN, OHIO. (O Efengylydd Ooerlin.) Anwyl Frodyr—Y ma'e yn gweddu i mi agor fy ngenau yn wylaidd a gostyngedig wrt.h eich hanerch ar achos o'r fath bwys i'r genedl ac i'r byd yn gyffredinol. Nid fy mwriad yw cynhyrfu dadl rhyngof a chwi, na chymeryd arnaf i benderfynü y mcdd y dylech gyflawni eich swyddau pwysig. Ond yr wyf yn erfyn caniatâd i ymddyddan ychydig eiriau á chwi mewn cariad fel brawd crefyddol, ac i grybwyll rhai pethau, neu yn hytrach i wneyd rhai ym- ofyniadau o berthynas i'r dylanwad y mae eich Cyhoeddiadau yn ei effeithio ar eich lliosog ddarllenyddion. I. Onid gwirionedd diymwad yw fod " ym- ddyddanion drwg yn llygru moesau da." ? II. Onid ÿw hefyd yn wirionedd diymwad fod ysbryd y dysgybl ymron yn sicr o goel ei gymmesuro a'i lunio yn ôl ysbryd y dy?gaw- dwr? III. Onid ffaith yw, ag y gall profiad pob dyn ddwyn tystiolaeth iddi, mai fel y bo y blaenor y bydd ei ganlynwyr—fod ysbryd yr eglẃys yn ryfranogi i raddäu mawr o ysbryd y gweinidog —a bod y rhai sydd yn ei garu a chanddynt ymddiried ynddo ymron yn sicr o yfed i'w ys- oryd, a chyd deimlo gyd ag ef yn y pethau sydd yn agos at ei galon ac yn wrthddrychau ei ymgeisiadau. Onid felly y mae hefyd gyda golwg ar y «yfrau a'r awduron y byddom yn arferedig o'u darìlain? Ac onid yw yr un sylw yn dal yn wirionedd gyda golwg ar y Cyhoeddiadau y byddom yn eu derbyn ? A gymer dyn Gyhoeddiad a thalu *m dano heb ei fod yn ei hoffi ? ac a all efe ei hoffi, heb ar yr un pryd gyfranogi o'r ysbryd y I? W1 «* Ì4*???6 *'i feithrin ? Ac onid yw y cyhoeddìádau a .gymerir fel hyn, i raddau 45 mawr, yn argraffu eu delw ar y bobl neu y genedl a'u defnyddiant ? IV. Onid yw yr oes bresenol yn oes gynhyr- fus iawn mewn byd ac eglwys ? Edrychwn at y terfysgiadau a'r annrhefn,—tori i fynu gynulleidfaoedd cyfreithlawn tr%vy ormes, difa nŵddianau, &c.—a gymerasant le yn lled ddi- Weddar yn ein gwlad. Edrychwn drachefn ar ganlynwyr yr " Oen a laddwyd "—pwy a all lai nag wylo wrth weled y naill ran o fyddin y Brenin Iesu yn erbyn y rhan arall, yn Ue bod yn un i ymlid y gelyn cyffredinol—ac wrth weled cymaint o ragfarn a chulni a dieithrwch rhwng brawd a brawd, a rhwng eglwys ac eg- lwys:—ac onid hyn i raddau mawr yw ysbryd yr oes ? Ac yn awr, Anwyl Frodyr, dymunwn ofyn yn ostyngedig, a ydyw yr Argraffwasg ddim, i raddau helaeth, yn gyfrifol am hyn oll ?— Onid yw yn wirionedd fod ein Cyhoeddiadau yn lled gyffredin yn anadlu yr ysbryd anheil- wng yma, a'u bod wedi bod y prif foddion o'u enyn a'u daenu meẃn cymdeithas yn gyffredin- ol ? Onid i ysbryd yr argraffwasg bolelicaidd y dylem briodoh y terfysg yn Nghaerefrog Newydd a mönau ereill ychydig flynyddau yn ol ? ac onid oedd argraffwasg Ffraingc yn gy- frifol am ganlyniadau gwaedlyd ac echryslawn y Chwyldrc»ad yno flynyddau a aethant heibio»? Ac yn awr onid yw yr argraffwasg grefyddöl hefyd yri debyg o ddwyn y cyffelyb effeithíau mewn pethau crefyddol ? V. Yn awr, fy Anwyl Frodyr, os yw y peth- au hyn felly, pa mor ddifrifol y sefyílfa yr yd- ych yn ei llanw! Onid yw p'r pwys mwyaf eich bod yn nodedig rnewn duwioldeb! jîc oddieithr eiphbod yp rijftgjMrimewnduwioẂeb ac mewn yẁrsà^^yM, ^î^^fWtfhat-