Skip to main content

MEDI, 1840. Rhif. 9. «BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDÀ. Y CENHADWR AMEF CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNULLEIDFÀOL. .' YN CYNẄYS' ' BYWGRAFFIADAIÍ, DITWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, BARDDONIAETH, PERORIAETH; YN ÎÎGHYD A LLOFFION O BETHAÜ EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF O ' R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRUj YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR mät •Ê.chosion Crefyddol. AMMÖDAU. 1. Rhuddir allan y Cenhadwe. Ameeicanaidö yn rhanau misol, yn cynwys 3S o du dalenau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a hanner y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar ddçrbyniad y Rhifýn cyntaf, a'r hanner Dolar aralî pan y derbynir y seithfed Rhifyn. 3. Bydd y degfed Rhifyn î 'r Dosparthwyr am eu llafur. ÜTICA: ARGRÀF.FWY.D GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1.840. [Two sheoís Periodícal,—-Poslage, not ovér 100 iniles, 3 cents; over 100 miles, 5 cents.]