Skip to main content

íẅ «BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDÀ." Y CENHADWR AMERICAMIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNÜLLEIDFAOL. YN CYNWYS BYWGRAFFIADAU, DUWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, BARDDONIAETH, PERORIAETH ; YN NGHYD A LLOFFION O BETHAU EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF O ' R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. i RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR %lt mlchosion Crefyddol. AMMOD AU. 1. Rhoddir allan y Cenhabwr AMERiCAfîAiDD yn rhanau misol, yn cynwys 32 o du dalenau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a hanner y flwyddyn. Dolai- i'w thalu ar dderbjTiiad y Rhifyn cyntaf, a'r hanner Dolar arall pan y derbynir y seithfed Rhifyn. 3. Bydd y degfed Rhifyn i 'r Dosparth^vyr am eu Uafur. UTIC A : ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1840. [ Two «heets Periodical.—Postage, not over 100 miles, 3 cents; over 100 miles, 5 cents.]