Skip to main content

€yf. I. GORPHENAF, 1840. Rhif. 7. » BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NÍD YW DDA." Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CY&ULLEIDFAOL. YN CYNWYS BYWGHAFFIADAU, DUWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, ÿ BARDDONIAETH, PERORIAETH ; YN* NGHYD A LLOFFION O BETHAU EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF O ' II AMRYWIOL GY'HOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RIIODDIR YR IIOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR *%t *&chosion Crcfyddol, AMMODAÜ. 1. Rhoddir allan y Cenhadwr Ameiucanaidd yn rbanau misol, yn cynwys 32 o du dalenau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a hanncr y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar ddcrbyniad y Rhifyn cyntaf, a'r hanner Dolar arall pan y derbynir y seithfed Rhifyn. 3. Bydd y degfed Rhifyn i 'r Dosparthwyr am eu llat'ur. UTI C A : ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1840. [ Two sheets Periodical.—Postagc, not over 100 miles, 3 cents; over 100 niiles, 5 cents.] A»ga -.......i...... i n