Skip to main content

1 Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDTG GAN WEINIDÖGION Yfi EGLWYSI CYNULLEIDFAOL. stî cy:\\vvs BY WGR AFFIADAl, DUWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, i;u; BAEDDONIAETII, PEROalAETH; 11 íf'i YN' NtiHYD 4 LLOFFION O BETHAl EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF O ' R AMRYWIOI. CYT-IOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYI» A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HCN. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWBTH Y.CENHADWR %it Jlchosìon Crefyildof. AMMODÄÜ, 1. Rhoddir allan. y Cknhadwr Amkriianaìdd yn rhanau misol, yn cynwys 32 o du daienau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Eí bris fydd Dolar a banner y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar dderbyuìad y fthifyu cyntaf, a'r hanncr Dolar arall pan y dcrbyuir y seuhted Rhifyn. 3. Bydd y degfed líhifyn i 'r Dosparthwyr aní eu ìlafur. ü T I C A : ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENF.SEE. 1840. [Two süoets PeriodicaJ.—Postage, uot ovet 100 tniles, 3 ccuts; over 100 miìes, í. i.>ius.]