Skip to main content

Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNNULLEIDFAOL. YN CYNWYS BYWGRAFFL4DAU, DÜWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSiG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH. AMAETHYDDIAETH, BAEDDOYIAETIl. PERORIAETH : YN NGHYD A LLOFFION O BETHAU EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YX BENAF 0 ' R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RIIODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR •Êt mlchosion Crefyddol. A M MODAÜ. 1. Rhoddir allan y Cenhadwr Americanaidd yn rhanau misol. yn cynwys 32 o <Iu dalonau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a hanner y flwyddyn. Dolai- i'w thalu ar dderbyniad y Rhifyn < yntaf, a'r hanner Dolar arall pan y derbynir y seithfed Rhifyn. I!. Rydd y degfed Rhifyn i 'r Dosparthwyr am eu llafur. U T I C A : ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1840. [ Two sheets Periodical.—Postage, not over 100 miles, 3 cents; over 100 miles, 5 cents.] &r—-—*