Skip to main content

Cyf. I. CHWEFROR, 1840. Hhif. 2. î « BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DD'.." Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNNÜLLEIDFAOL. 'm YN CYNWYS BYWGRAFFIADAU, DUWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, 'BARDDONIAETH, PERORIAETH ; YN NGHYD A LLOFFION O BETHAU EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF O ' R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR •It Jlchosiou Crefyddol. AMMODAU. 1. Rhoddir allan y Cenhadwr Americanaidd yn rhanau misol, yn cynwys 32 o du dalenau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a hanner y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar dderbyniad y Rhifyn cyntaf, a'r hanner Dolar arall pan y derbynir y seithfed Rhifyn. 3. Bydd y degfed Rhifyn i 'r Dosparthwyr am eu llafur. UTICA: ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1840. [Two sheets Periodical.—Postage.not over 100 miles, 3 cents; over 100 miles, 5 cents.] ÌÉ