Skip to main content

! Cyf. I. IONAWR, 1840. Rhif. 1. ||| «BOD YîfcmáJD HEB WYBODAETH NID YW DDA." 'á: Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNNÜLLEIDFAOL. YN CYNNWYS BYWGRAFFIADAU, DÜWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, BARDDONIAETH, PERORIAETH; YN NGHYD A LLOFFION O BETHAÜ EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENNAF o'R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR •Êt •Êchosion Crefgddol. AMMOD AU. 1. Rhoddir allan y Cenhadwr Americanaidd yn rhanau misol, yn cynnwys 32 o dudalenau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a banner y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar dderbyniod y Rhifyn cyntaf, a'r hahncr Dolar arall pan y derbynir y seithfed Rbifyn. 3. Bydd y degfed Rhifyn i 'r Dosparthwyr arn eu llafur. UTICA: ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1840. [Two slieets Periodical.—Postage, not over 100 miles, 3 oents; over J80 núles, 5 cents.]