Skip to main content

Bod y~r enaid heb wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD. BUCHDRAETHODOL. S Abgofioîí. > T Parch. Jenkin Lewis, Llanfyllin,.........353 i Y Parch. Wm. Hughes, Dinasmawddwy,- -- 353 > Y Parch. Christmas Eyans,................. 355 > YPareh. Geo. Lewis, D. D.................355 \ CREFYDDOL. í YSabboth,.................................. 358 >> Y Sabboth a wnaethpwyd er aawyn dyo,......361 > HANESYDDIAETH. < Parchedigaeth y genedl at bethau dwj'fol a < chrefyddol,................................ 362 > AMRYWIAETHOL. Gwin y Cymundeb,..........................366 í Llythyr o Gymru,............................ 367 5 George Stephenson...........................368 \ Eglwysi Cynulleidfaol Cymreig yn America,.. 368 > BARDDONOL. ì Càn gan S. Stephcn,.......................... 369 ì Cwyn am hoff fnmú,.........................370 > Daioni ein Duw,..............................370 Galareb ar ol George Willîam,................371 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Umdebol yn Newburgh,............. 371 Cjtfarfod Ckwarter«l Dwyreinbarth Ohio,----371 Galwad i weinidog,.......................... S72 Cyfarchiad caredig, oddiwrth y Parch. J. V. Jones,..................................... 372 Adfywiad yn Bethel.......................... 372 Llythyr o gydnabyddiaeth,................... 372 Diolchgarwch,............................... 372 Hector Hughes,.............................. 373 Mrs. Rebecea Evans, Quaker Hill,............ 373 Gauwyd,..................................... 373 Priodwyd,................................... 373 Bu farw,..................................... 374 Mr. James Davies, Nebo, 0.,................. 377 Mr. John Thomas, New York,...............378 Beibl Gyradeithas Raduor, Ohio,............. 379 Yr etholiad diweddar,........................ 379 Oddiwrth Eglwys Gymreig Amwythig,....... 379 Daeargryn yn Jersey Newydd,—Achos crefydd yn Iowa,—Ysgolion Sabbothol yn y De,— Cynidcithasfaau Cristionogol dynion ieu- ainc,—üno dyfroedd y Michigan a'r Missis- sippi,—Cysondeb mewn Gwerinlywodraeth, —Canada a'r Unol Dalaethau,—Coleg Hamil- ton,—YGydgynghorfa,—Eira,—Marwolaeth a chladdedigaeth Mrs. Jones, Llangadog,— Mr. John Evans, Morben,—Daeargryn yn Nghymru,—Etholiadau Aelodau SeneddoJ yn Mrydain,...............................380 REMSEN, N. Y.: ÁRGRAFFWYD GAÎT ROBERT EYERETT.