Skip to main content

iì CREFYDDOL. , Yr eglwys yn Pergamus,..................... 289 \ Ymadawiad y deyrnwialen.................... 290 > Bywyd a marwolaeth y dyn dedwydd,-........291 \ Y Beiblyn wr ytŷ,...........................292 \ MOESGAROL. Traethawd ar'ddyledswydd ieuenctyd &c.,___293 < The Chrìstian at work (y Cristion wrth ei ì waith),....................................296 ì AMRYWIAETHOL. Dyledswydd crefyddwyr i fod yn ddeiliaid o'r \ Ysgol Sabbothol,.-........................297 ì Rhagoriaeth dyn ar anifail,................... 299 S Llwyrymwrthodiad,..........................301 < "Thesinewsof war,"........................ 303 5 Iowa (o' r Gensus Report am 1867),...........303 ; Byr Gofiant am Mrs. Ann Jones,............. 303 ì HANESYDDIAETH. Brwdfrydedd y Cymry dros eu hiaith a'u crefydd,................................... 304 ; BARDDONOL. Pryddest ar fywyd a marwolaeth y Parch. < JŵnParry,................................. 300 \ Yr Areboffeiriad mawr,...................... 307 ì Cyrhaedd y nef............................... 308 \ Tragywyddoldeb,............................308 î Gwaelod y môr yn dir sych,.................. 308 > Grant a Colfax,.............................. 308 ì Amser, ...................................... 308 ; Anerehiad priodasol,....................------309 5 HANESIAETH GARTREFOL. \ Daiargryn arâwydus yn South America....... 309 í REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE,—3 ceni« perqaarter,payAb!e in advnnc«. Ymadawiad gweinidog,...................... 309 û\ YParch. E. R. Lewis yn Utica,............. 310 Mr. John P. Davies, MinersTÌRe, Pa.,........ 310 Mr. John Watkin, Hyde Park, Pa.,........... 311 Teimlad ein cenhadou tramor ar yr etholiad, —Y Parch. Henry Ward Beecher,........... 311 JWÌ^ Cymanfa Flynyddol ündeb Cynulleidfaol New sil^ York,....:.:..............:................312 %w Tân yu y coed yn Oregon,.................... 313 \Li Dychweliad y Parch. Wm. D. Wüliams,......313 W Hyn a'rjUall,................................. 313 ^ Yr etholiad yn nhalaeth Maine,—Yr Indiaid,— Y Ku Klux Klan,—Cwrdd gweddi dyddiol Fulton Street,—Y Rheilffordd i Galiffornia, — Vermont, — Tennessee, — Y Gymdeithas Feiblaidd Americanaidd,—Damwain angeu- ol,—Tymhestl,............................. 314 Dìwygiad crefyddol,—Y tywydd,—Y Cynull- eâdfawyr Seisonig yn New Cambria,........315 C Ganwyd,..................................... 315 Priodwyd,................................... 315 Bu farw,..................................... 315 HANESIAETH DRAMOR. :"l Ctmeü. At weinidogion ac Eglwysi Cyn. Cymreig America,................................ 317 Cyfarchiad earedig oddiwrth y Parch. D. Williams at W. D. Williams,............. 317 Y ddamwain arswydus ger Abergele,....... 317 Amlwch,.................................. 319 Priodasau.................................. 319 Marwolaethau,............................. 319 PERORIAETH. Mara......................................... 320 í