Skip to main content

^X3-< 1S6S. CYF. XXIX. R&if. 8. íffl I ! Eod yr enaid lieto wyboclaetli nid yw dda. CYNWYSIAD. 3» c\ I.-* BUCHDRAETHODOL. T diwcddar Dr. Vaughan,.................... CREFYDDOL. ■ Yehydig cnwau yn Sardis,.................... Rhinweddau Cristtonogol,................... MOESGAROL. Traethawd,............................. Dirwest................................. 225 \ 226 \ 227 \ 229 s 232 \ GWLADYDDOL. Cynrychiolaeth a Chynrychiolwyr Cyinru,----- HANESYDDIAETH. Ymdrechiadau iadfeddianu Cymru yn ddifudd ac aneffeithiol.............................. AMRYWIAETHOL. Llythyr o Washington........................ Risiart Ddu o Wyneùd at Dr. Everett,........ Tafleu y Cỳmdefóhasau CenhadoL............. BARDDONOL. Galarírwyn,.................................. 234 238 \ 240 ì 241 * M2 Cwynion wrth golli plant a ehyfeillion...... Enoch v Fatriarch,-........................ Cwynfan tad a mam ar ol eu mereh,........ Câu Hiiaeth,............................... Priodas Wra. Probert a Jennie Lewis,...... HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod ehwartcrol yn Penymynydd,...... G aiwad i weinidog,........................ Cyf'tirtbd chwarterol Deheubarih Ohio,..... Y 4ydd o Orplienaf yn Pomeroy, Ohio,..... E gíwys_ Oak Hill, Ohio,.................... Ymadaẁiad gweinidog,.................... Mrs. Lewis, Cefn y gaer, Remsen, ......... Y Gyuadledd Ddemocmtaìdd yu New York, 243 243 24 í 244 244 245 245 245 245 246 246 247 247 Y dydd poethaf er's 12 mlynedd,—Gwlân yn Wisconsin,—Gorestrwydd,— Coleg Amherst, Mass.,— Gwydr yn Mhennsylfania,—I attal effeithiau angeuol gwenwyn,—Golygydd y Morning Herald,—Rheilffordd Ütica a'r Afon Ddu,— Breintiau llenyddol ein cenedl,—Gair at Werinwyr,—Glô yn Hlinois,— Llywodr- aethwr talaeth New York, ................. Llyw. talaeth New Jersey,—Yermout,— Plan- ed Newydd,—Y cnydau yn rhagorol,—Mwn- gloddiau aur yn Alaska,.................... Y 4ydd o Orphenaf yn Long Creek, Iowa,----- Wythnos y gweddiau yn llwyddiannus,....... Oddiwrth Eglwys Gyn. Cincinnati, Ohio,___. Mrs. GwenlHan Woodward,.................. Mrs. Ann OWen,............................. Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,................. Ganwyd,..................................... Priodwyd,................................... Bu farw,..................................... HANESÌAETH DRAMOR. . Genedigaeth Ty wysoges,.................... Ctmrü Cymanfa Meirion........................... Cÿmanfa yn y Coed Poeth,................. Marwolaeth Mr. John Lewis, Caeriyrddin,.. Mr. Evan Owens, Liverpool,............... Ppntypnidd,—Ty Ddewi, Penfro,—Mynwy, Pontygöf,—CoJeg Aberbondda a'r Pwyll- gor,—Rhymni ymweliad y Parch. Wm. D. Williams,—Marwolaeth y Parch. D. Joues, Caernarfon, ............................ Cymanfa Llanbrynmair..................... Amrywion i'r Çbnhadwb....... .......... Llythyr o Gymru........................... PERORIAETH. Teimladrwydd,.............................. 251 2 -H REIWSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. FOSTAGE,—3cents per qnarter,payable in advauce.