Skip to main content

i- ,0. BÜCHDRAETHODOL. T diweddar Dr. Yaughan,........... CREFYDDOL. « Yehydig enwau yn Sardis,........... Rhinweddau Cristiẅnogol,.......... MOESGAROL. Traethawd,........................., Dirwest,............................. 226 227 229 s 232 ì GWLADYDDOL. Cynryehiolaeth a Chynrychioiwyr Cymru,.-.- 234 HANESYDDIAETH. Ymdreehiadau i adfeddianu Gymrti yn ddifudd ac aueiî'eitLiiol,............................. AMRYWIAETIIOL. Llythyr o Washîngton,....................... Sisiart Ddu o Wynedd at Dr. Everett,........ Tafleu y C"y üideiÈhasau Cenhadol,............ BARDDONOL. ' 235 4 238 5 240 ì 241 ì Galr Cwynion wrth golli planta ehyfeillion,..... Enoeh v Patriareh.......................... 242 243 Gwener.................................... Cwyufan tad a matn ar ol eu mereh,........ Cân Hiraeth,............................... Priodas Wm. Probert a Jennìc Lewis,-----.. HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod ehwarterol yn Penymynydd,...... G alwad i weinídog,------.................... Cyfarí'od chw&rterol Dehcubarth Ohio,..... Y 4ydd o Orphenaf yn Pomeroy, Ohio,------ E glwys Oak Ilill, Ohio,..................- - Yinadawiad gweinidbg,.................... Mrs. Lewls, Gefn y gaer, Remsen,.......--. Y GvuadJedd Ddeuiocrataiddyu New York, 24i 244 244 245 245 245 245 240 246 247 247 247 Y dydd poethaf er's 12 mlynedd,—Gwlâu yn Wisconsin,—Gonestrwydd,—ColegAinherst, Mass.,—Gwydr yn Mhennsylfauia,—I attal effeitliiau angeuol gwenwyn,—Golygydd y MorningHerald,—Rheilffordd Utica a'r Afon Ddu,—Breiutiau llenyddol ein cenedl,—Gair at Werinwyr,—Glô yn Illinois,—Llywodr- aethwr talaetli New York,................. Llyw. talaeth New Jersey,—Yermont,—Plan- ed Newydd,—Ycnydau ynrhagorol,—Mwn- gloddiau aur yn AJaska,.................... Y 4ydd o Orpheuaf yu Long Cr.eek, Iowa,___ Wythnos y gweddiau yn llwyddiaunus,....... Oddiwrth Eglwys Gyn. Cincinnati, Ohio,..... Mrs. Gwenliian Wood ward,.................. Mrs. Ann Oẁen,............................. Trysorfä yr Ysgol Sabbothol,................. Ganwyd,..................................__ Pri odwyd,................................... Bu i'arw,.............'........................ HANESIAETH DRAMOR. . Genedîgaeth Tywysoges,...............____ Cymanfa Meirìon,.......................... Cymanfa yn y Coed Poeth,................. Marwolaeth Mr. John Lewis, Caerfyrddin,.. Mr. Evau Owens, Liverpool,............... Pontypnidd,—Ty Ddewi, Penfro,—:Mynwy, Pontygof,—Coleg Aherhonddu a'r Pwyll- gor,—Rhymni ymweliad y Pareh. Wm. D. Willhuns,—Marwolaeth y Parch. D. Joues, Caernarfon,............................. Cymanía Llanbrynniair,................- -. - Amry wion i'r Çbnhaowe,................. Llythyr o Gymru,..................-....... PERORIAETH. Pennal,..................•............-...... Teimladrwy dd,.............................. 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251 253 252 252 252 /cx * * REMSEN, N. Y.: ARORAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—3centeper%qnarter,payabrc in advance. ^-T