Skip to main content

ISGS. CYJP. XXIX. Klaif. 7. iu (# Bod yr eraaid. heb wy"foodaetli riid yw dda^ C Y N W Y S IA D . CREFYDDOL. Crefydd Cornelius............................ 194 Fi'yiionelì cariad.............................. 196 Sarhau 'r gydwybod,......................... 199 HANESYDDIAETH. Tr odidog hen îaitb Gymreig &e.............. 201 AMRYWIAETHOL. Dîrwest...................................'-.. 204 Bancr A in eríea,.............................. 205 Mr. Wm. D. Jones, MincrsYÌlle, Pa..,........ 206 Mr. Jaines Thomaa, Flìut Creek, Iowa,....... 207 Mrs. M. Davies, Freedora, X. Y.,............. 208 Llanbrynmair ae Ameriea,................... 208 BARDDONOL. Yr boeìcn aufoddog.......................... 200 Anhawdd peídio eotio Cymru,................ 209 Y Beibl...................................... 210 Englynion byríyfyr........................... 210 Yr enei h amddifad........................... 210 Galargan ar ol Mr'. Jobu Thomas, Remsen,... 210 HíraeUi y Cristien............................ 211 Y Berllan,................................... 211 Ancrebiad Príoàasol,......................... 211 HANESIAETH GARTREFOL. Gobebiaetb o Ddyffryn y dwfr Llwydlas (Min- nesota Valley),......:..................... 212 Ymadawiad y Pareb. D. Priee, i fyned i ym- wcled a Cbymru,........................... 213 Gobebiaetb o Missouri.................„.....214 Saron, Maesteg, Morganw<r,.................. 21.5 CharlestOÿ, Pa............................... 215 Llythyr cymeradwyacth yParch. H. C. Ilarris, 215 Anrheg i weinidos;...........................215 Cyfarfod chwarterol Dwyreinbarth Obio,.....216 Ymadawiad gweinidog,...................... 216 Cofiant Mrs. Margaret A. Owens,............216 Mrs. Jane Davies,............................ 218 Y Cybuddgwynîon yn erbyn y Llywydd,— Cynadledd y G-werinwyr yu Chicago,—Y Gynadledd Ddemocrataidd yn Ncw York,.. 218 Adferiad y Talaethau Deheuol,............... 219 Caredigrwydd i weinidog,.................... 219 Ganwyd,..................................... 219 Priodwyd,................................... 219 Bu farw,..................................... 220 John E. Jones, Chcnoa, 111.,................. 222 Gwenitb newydd,—Veto eto gan yLlywydd,.. 223 HANESIAETH DRAMGR. Cymril Y Gymdeitha-s Ddiwygiadol Gymreig yn Li ycrpool................................223 Marwolaeth Mrs. Marîa Grifflths............ 223 Glaniad v Parch. WÎa. D. Wüliams yn Liv- erpool,................................. 224 Glaniad y Parch. D. Priee yn Lherpool,-----224 PERORIAETH. Brvn Caìfaria,............................... 224 REMSESMS^Y.î ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.