Skip to main content

CREFYDDOL. Eglwys y Laodiceaid,........................ 199 "Ni wnaethom gam i neb,".................. 131 Aniser,......................................132 BEIRNIADAETH YSGRYTHYROL. Sclah,........................................ 133 Hanes a sefyllfa y Pentateueh Samariaidd,___ 134 HANESYDDIAETH. Parhado Hanes yr Hen Genedl,..............136 AMRYWIAETHOL. Llythyr o Gymru oddiwrth yr Hybarch D. Williams, Troedrhiwdalar,.................139 l Risiart Ddu o Wynedd at Dr. Everett,........140 5 Llythyr o Califfornia,........................ 141 l Dirwest,..................................... 142 5 Lleihad Pabyddiaeth,......................... 143 l Lladdedigion rhyfeloedd,....................144^ Mr. Wm. J. Williams, New York,............ 145 5 Mr. T. Williams, Jamesville,................. 146 ì Mr. E. O. Eaus, gynt o Racine,.............. 147 ì BARDDONOL. . \ "Pwyywhoa?"............................. 147 / YnyFfenestr,............................... 148 Galargan ar ol G. D. Griffiths,................ 148 Colli enaid,...............-.................. 149 Galargan am Mrs. Ingram, Big Rock,........149 Gair o gysur,................................ 149 Beth sy'n hardd,.......................-..... 150 HANESIAETH GARTREFOL. Beibl Gym. swydd Licking, 0................ 150 Beibl Gym. Minersvi]le, 0.,.................. 150 Providenee, Luzerne Co., Pa.,................151 Tysteb i'r Parch. D. Priee(Dewi Dinorwig),.. 151 Corffoliad eglwys yn Emporia, Eansas,.......153 Oddiwrth Tafalaw,........................... 153 New Cambria, Mo.,—Yr adfywíad erefyddol yn Allen Co., O.,—Cynadledd Gyffredinol y Trefnyddion Esgobyddol,—Achos y Cyhudd- gwyn bron a chael ei derfynu,—Y Trychi- neb alaethus ar reilffordd Erie,—Llosgiad yr Agerlong "Sea Bird" ar Lyn Michigan,.. 153 Ymadawiad Gweinidog,___................... 154 Ffurfiad eglwys yn Dawn, Mo.,..............154 Ordeiniad gweinidog,........................154 Mrs. Mary Jenhins, Baugor, Wis.,............ 154 Mr. E. Evans, Lesington, 111.,................ 155 Ymadawiad gweinidog,...................... 155 Cyfarfod ündebol Y. S. Newburgh, O.,.......156 Caredigrwydd i weinidog,....................156 Diolchgarwch,........................-......156 Beibl Gym. Oshhosh a' r cylchoedd,........... 156 Mr. James Wilüams, New Cambria,.......... 157 Ganwyd,..................................... 157 Priodwyd,...................................158 Bu farw,..................................... 158 Mrs. Gwen Thomas, Steuben,................ 160 Cynadledd Chicago,—Y Parch. S. R. yn debyg o aros yn Nghymru.—Eglwysdy Trefnyddol yn Washingîon,—Cysylltiad yr Eglwys a'r Llywodraeth yn Mrydain,—Dr. Lh'ingstone, 160 REMSEIÎ, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—Scents per qnnrter,p»yable in adTane». ^SpfcŴ