Skip to main content

CYF. XXIX. üllif. 4-. íîocî yr enaicî heb wyfooclaetíi rdd yw dda. C V N W Y S IA D . CREFYDDOL. Pafoddi ddeall yBeibl....................... $7 Tj-stioliaeth Josephus ara Grist,.............. 162 BEfRNIADAETH YSGRYTHYROL. Adduncd Jephthah,.......................... 102 Yr Iaith Hebraeg............................. 103 GOIIEBIAETHAÜ O'R HEN WLAD. Oddiwrth y Parch. J. Thomas,............... 104 Oddiwrth Mr. C. R, Jones.................... 106 HANESYDDIAETH. Adfywiad y ddysgeidiaeth Feiblaidd &e.......108 AMRYWIAETHOL. Dirwest...................................... 110 Risiart Ddu o Wynedd at Dr. Everett,........ 111 Yr Herodiaid................................ H3 Gofyniadau ac Atebion,...................... 114 BARDDONOL- Dymnniad Seîon.............................115 Coron gogoniant,............................ 110 EANESÍAETII GARTRETOL. Agorìad capel yn Olyphant,.................. 118 Galwad i weinidog........................... 118 Pregethiad yr eíengyl yn lîwyddianus yn Plainfield....................."............. 118 Jubili y Parch. J. Daries, Ra-dnor, Ohio,...... 118 BigRock, RaneOo., 111.,..................... 119 Cymanfa Ddirwestol Gymreig talaeth E. N.,.. 119 Y Gymryyn Cincinnati,...................... 120 Ymadawiad Gweînidog........................ 120 Cydnabyddiaeth am Anrheg,................. 121 Newyddion Da,.............................. 121 Cyhuddgwyn yn erbyn y Llywydd,........... 121 Eisteddfod Wleidyddol talaeth Pennsylfania,. 122 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol..................122 Mrs. Elinor Owen, Eairharen,................ 122 Mrs. Mary Richards, Remsen,................ 123 Cydnabyddìaeth ddiolchgar................... 124 Ymadawiad y Parch. T. W. Davàes â Youngs- town,.................................. Cydnabyddiaeth ddiolchçar,.............. Anrheg i'r Parch. D. E. Prichard, Rome,..... DeHwchfdcithio'tua'rnefoedd............... 116 < Yr etholiad yn Hampshire Newydd,.......... BarddoniaethercofamMrs.Morgans,Pdttst©B, 116 5 Mrs. Martha Griffiths, ütica, Pfarwel,.....................................117 \ Paid sefyll yn d'1 oleu dy hun,................ 117 j Priodasgerdd,................................ 117 \ Lines on the death of Sarah Fannie Prichard,. 11T Fry uwchbenr .............................. 118 5 Donatien, Ganwyd................. Priodw}Td,.............. Bu farw................. Gomer. Allen Co., Ohio, 124 125 125 125 125 125 126 126 127 128 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. %. FOSTAOE.— 3centi per qn»rter,p»yftbl« io ndTance