Skip to main content

$î % $ í ♦ 33 od yr enaid lieto wybodaeth nid. yw dcla. C V N W Y S I A D EUCHDRAETHODOL. Marwolaeth yr Hybareh C. Jones, Dolgellau,.. 33 CREFYDDOL. Bodolaeth Duw............................... 34 Y Gyfeîllach Eglwysig.........................38 HANESYDDIAETE. Dysgeidiacth ac Hyfforddiant yn cael eu dwyn o Gymru i Loegr,........................... 42 AMRTWIAETHOL. Yn mlaen,.................................... 45 Cofiant Mrs. Morgans, Pittston,............... 46 Henry Williams, West Bangor.................. 47 Mrs. Margaret Winston, Deerfield,............48 Cynydd rhyfeddol Missourì,................... 48 Adolygiad y Wasg,............................ 49 Y Traethawd Buddugol ar ddwyfoldeb Pum' Liyfr Moses,................................ 50 BARDDONOL. Y G wanwyn,.................... ............. 50 Boddi Pharaoh yn y Môr Coch,................ 51 Englynion byrfyíyr,........................... 51 Englyn i'r rhew a'r eira....................... 51 Y Cenhadw» a Dafydd Shon,................. 51 Ma-j'm mam wedi marw,...................... 52 Penilüon er cof am Ann Owen,................ 52 Anerehiad i Mr. Franeis Jones,................53 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Ddirwestol,........................ 53 Cwrdd Chwarterol Dehenbarth Ohio,.......... 53 Eglwys Gynulleidfaol Watertown, Wis.,...... 53 Cyradeltbas Feiblaidd Nelson a'r cylchoedd,... 54 Betbl Gjmdeithas Pomeroy a Coalport,........ 54 Dydd Nadolig yn Ashton, Summit Hill........ Beibl Gymdeithas WiUiamsburgh, Iowa,....... Beibl Gymdeithas H. Patent a'r cylchoedd,___ Galwad i weinidog,........................... Middle Granville,............................. Llythyr cymeradwyaeth y Parch. D. E. Evans, Galwad i weinidog,..........................., Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,.................. Amrtwion i'r Cemhadwb. Nowman Hall,—Y Ffeniaid,—Lloegr ac Ab- ysinia,—Dr. Bntler,....................... Nodion o Racine,............................. Beibl Gymdeithas Waukesba,................. Beibl Gymdeithas Waterville a'r cylchoedd,... Dydd Calan yn Tallmadge, O.,................ Hysbysiad o ddiolchgarwehr.................. Newburgh, Ohio,............................. Marwolaeth Mrs. Eíleu Prîchard___.".......... Mrs. Ann Jones, Big Rock,................... Diolehus Gydnabyddiaeth,.................... Ad-drefnu yr Uehaflys,—Yr etholiad llywyddol nesaf, — Yr Ysgrifenydd Stanton, — Ymfud- wyr,—G-weithiau glo,—Arddangosiad Paris, —Gweriniacth Mexieo, — Chineaid yn Cal- iffornia,—Cym. Feib. Undebol America,— Gweithfeydd oil ger y Wyddgrug,—Croesaw gartref, — Diwygiadau crefyddol, — Yr achos Dirwestol,—Cenhadaeth India,—Abysinia,— Eglwysdai New York,—Tanau yn Brooklyn, Cylchrediad hclaeth,—Oil,—Chester, Yt.,.... Cyfarfod Cenhadol yn Hydc Parli Dydd Nadolig yn Audeuried. Mrs. Elizabeth Iugram, B!g Rock, Ganwyd,. Priodwyd, Bu farw. 54 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGB.—3e«nta perçuartír.çifiysMi io .idTanfe. 13P