Skip to main content

Î8GB. (M, CYF. XXIX. Rliif. 1. 1 1D tt ft. îîí $ . Bod yr eî*ai<ì Iieb wyTaoclaetìi iaid yw dd». CYNWYSIAD. CREFYDDOL. *" "Pethau byw" ac "Olwynion" Eseciel,...... ,,, Y pwys o wrandaw yr Efengyl yn briodol,..... -* Ystorm Môr Tiberias,.......*..............'.... ««Trugaredd a Maddeuant,...................... IÎAELFRYDOL. Apeü;vt neillduol y Gymdeithas Feiblaidd Arnericanaîdd,.............................. » Galwad oddiwrtb y Gymdeithas Draethodol,... HANESYDDIAETH. * Cymru yn Lloeb.es dysgeidiaeth,............... AMRYWIAETHOL. * Newman Hall................................. Angen am ddiwygiad yn yr Ysgöl Sabbothol,.. "* Ffordd newydd i wneud heddwch,............. IsARDDONOL. ~* Can mlynedd i heddyw,.....................-. --■ " Aros yno flwyddyn,"........................ ~ Penillion priodasol,........................... —• Marwnad f y nhad,............................. ■—Gaìargan ar ol dau blentyn i R. H.,............ — Penillion o gydymdcimlad &c.,................ ""Pcnillion o gydymdeimlad &c,................ """ Llinellau o gydymdeimlad à Pierce Owens,----- HANESIAETH GARTREFOL. * Cyfarfod tri misol Holland Patent,............ m Beibl Gymdeithas swwddi Jachson a Gallia,„. v„ Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,.................. 19 L Cydnabyddiaeth ddiolchgar,...................20 í, Beibl Gymdeithas Racinea'r cyffimau,......... 20 í»John D. Jones, Mincrsville, Pa.,.............. 21 >• Cj'farfod pregethu yn Richville,............... 22 <#"flysbysiad o ddiolchgarwch,................... 22 «Lparìsville, Ohio, a Wm. T. Hnghes,........... 22 -ý Dawn, swydd Livingstone, Mo.,............... 22 f-Mrs. Margaret Jones, Deerfield,............... 23 aẃlarwolaeth teulu,............................ 23 «fcGanwyd,...................................... 24 ■LPriodwyd,...................,................. 24 «.Bu farw,...................................... 25 4 Newman Hall yn Washington,—Trychineb al- < aethus yn Vermont,—Mwy aìaethus eto ar .<> \ Reilftbrdd y Lake Shore,—Daeargryn yn y 14 s West Indies,—Mexieo,........................ 27 .t ^àlarwolaeíliau yn ardalocdd Ty'n Rhos,.......28 LCofiant Mrs. Cathariue Evans, Bradford, Pa.,.. 28 «ẁTrysorfa yr Ysgol Sabbothol (Newyddiadur)... 30 1fi f-Y Gydgynghorfa,............................. 30 1fi ì Rheilíìbrddütieaa'r Afon Ddn,—Daeargryn yn 16 J swyddOneida,.............................. 30 17 í HANESIAETH DRAMOR. 17 ì Cymrtj. 18 Marwolaeth y Parch, T. Aubrey............. 30 18 < Y Danchwa eebrydus yn Nghwm Rhondda,.. 31 18 ì Marwolaelh a chladdedigaeth y Paíich. John > Josepb, Llanedi........................... 31 ì T-anchwa ddycbrynllyd yn Nghwm Rhondda 18 > — eolliad IW o fywydau,................... 32- 19 s ^Marwolaethau,.............................. 32 REMSEN, N. Y.; ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. »>nsT*í3ir,__S »nix Deroöarter.paynble in adyanee. •rfEr